www.sdhmourinov.cz

Hasiči Mouřínov

PLÁN ČINNOSTI SDH MOUŘÍNOV NA ROK 2017

 

PLÁN ČINNOSTI SDH MOUŘÍNOV NA ROK 2017
 

         Schůzová činnost:       výbor každý měsíc 

                                               členská schůze 6x do roka  

                                               školení zásahové jednotky 1x za měsíc
          

Leden:            Hasičský ples Vicemilice 14.1.2017

                       Příprava ostatků                        

 

Únor:              VH okrsku 11.2.2017 v 10:00 hod. Kloboučky

                        Ostatky - průvod masek po obci 25.2.2017  

 

Březen:           Sběr železného šrotu  

 

Duben:            Soutěž PS-8 Kozlany 22.4.2017    ve 13:00 hodin

                      

Květen:           Okrsková soutěž                                                       

 

Červen:           Úklid hasičky 

 

Červenec:         v jednání 

 

Srpen:              v jednání 

 

Září:                Výlet na kolech,  dle počasí                 

 

Říjen:              Pouštění draků a IV. ročník prakiády ___.10.2017 ve 14:00 hodin        

 

Listopad:        Příprava VH sboru 

 

Prosinec:         VH SDH Mouřínov 28.12.2017 v 18:00 hodin