www.sdhmourinov.cz

Hasiči Mouřínov

Hlavní stránka

Článek http://www.parlamentnilisty.cz

JUDr. Michal Hašek nechápu starostu, který válčí s vlastními dobrovolnými hasiči 8.2.2016

Rozhodl jsem se zjistit, co se děje v obci Mouřínov, kde se do sporu dostali tamní dobrovolní hasiči se starostou obce. Dnes jsem se proto sešel se starostou sboru dobrovolných hasičů Petrem Poláčkem, Janem Přikrylem ze Sboru dobrovolných hasičů Bučovice a starostkou jihomoravského krajského sdružení hasičů Zdeňkou Jandovou.

Sbor dobrovolných hasičů Mouřínov dostal na začátku roku informaci, že jim bude odpojena elektřina v obecních prostorách, které využívají, a dojde také k výměně zámků. Nemají totiž nájemní smlouvu, což se roky neřešilo. Sbor zde existuje už 121 let a teď bohužel hrozí, že ztratí zázemí.

Sbor má v současné době 33 členů, z čehož je deset v zásahové jednotce, kterou obec ze zákona zřizuje.

Nechci, aby v jakékoliv obci na jihu Moravy byl spor mezi dobráky, kteří nejen pomáhají při zásazích, ale také pořádají řadu akcí pro obyvatele, a vedením obce. Navštívím v nejbližší době Mouřínov, sejdu se ještě jednou s hasiči, ale i vedením obce, abychom se pokusili najít co nejlepší řešení pro všechny.

 

 

 

Článek https://www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/okres-vyskov

03/04/2016    Navštěva mouřínovských dobrovolných hasičů

Splnil jsem dnes slib a navštívil mouřínovské dobrovolné hasiče na jejich schůzi za účasti zástupce obce Mouřínov.

Důvodem byla eskalace vztahů obce a dobrovolných hasičů,která vyvrcholila začátkem letošního roku možností nuceného odchodu SDH z požární zbrojnice v majetku obce. Vyslechl jsem dnes argumenty obou stran za účasti krajské starostky SH ČMS a navrhl oběma stranám možný postup vedoucí ke společné dohodě s časovým rámcem cca 2 měsíce. Bude teď na mouřínovské radnici a na SDH,zda najdou vůli ke společné dohodě. Z meho pohledu je možná a vhodná .

 

Opusťte zbrojnici, žádá starosta hasiče, kteří v ní sídlí desítky let 5. února 2016  9:46

 

Zdroj: http://brno.idnes.cz/starosta-mourinova-chce-vystehovat-hasice-f27-/brno-zpravy.aspx?c=A160205_2223610_brno-zpravy_zde

 

Ostatky 2017

 

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU  

SDH MOUŘÍNOV  

která se koná 28.12.2017 v 18:00 hod.
v hasičce SDH Mouřínov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Adresa


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Mouřínov

Mouřínov č.p. 190

Bučovice

685 01

okres Vyškov

IČ: 65840470

Administrátor stránek: Michal Poláček

W: http://www.sdhmourinov.cz

E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Naše technika

  1. PS-8
  2. nefunkční DS-16
  3. historická koňská stříkačka z roku 1895
  4. DA12 A30    r.1975 (vyřazena 2012)
  5. ponorné čerpadlo elektrické   380 voltů  r.1978
  6. přenosná motorová stříkačka PS12  r.1975
  7. kalové čerpadlo elektrické  220 voltů r.2008
  8. elektrocentrála PH-E 3500   230 voltů r. 2009
  9. DA - L1Z,   FORD TRANSIT  POŘÍZEN V ROCE 2012

Historie SDH Mouřínov

Dějiny župní hasičské jednoty č.IX „Palacký“ okres. Slavkov- Bučovice.

Župní hasičská jednota hejtmanství Vyškovského č. IX. konala svou ustavující valnou hromadu dne 29. ledna 1888 ve Vyškově. Hlavní zásluhy o založení župy IX. nese pan Antonín Přikryl, lékárník ve Slavkově, který tou dobou byl velitelem místního sboru a členem výboru České Ústřední Jednoty Hasičské. Jemu po boku pevně stáli: pan Alois Zavadil, nadučitel z Koválovic a Vilém Valníček ze Slavkova. Na základě schválených stanov ze dne 12. prosince 1887, svolal zařizující výbor první valnou hromadu do Vyškova na níž byli zvoleni: starostou župy pan Judr. Jan Čermák, advokát ve Slavkově; náměstkem pan Alois Zavadil, nadučitel z Koválovic, do výboru : Antonín Přikryl, J. Janoušek, hostinský z Bučovic; Josef Pavlas, c. k. poštmistr z Nových Hvězdlic; Josef Šerek, lesník z Dědic; Eduart Heimerle, lesník z Pustoměře. Pokladníkem byl starostou župy jmenován pan Vilém Valníček ze Slavkova a jednatelem pan Alb. Nohel ze Slavkova, jejichž jmenování výbor schválil.
Roku 1889 odstoupil pro nemoc a vzdal se funkce župní starosta pan Judr. Jan Čermák.Agendu odevzdal svému náměstkovi panu Al. Zavadilovi.
Dne 17. února 1889 odbývala župa druhou valnou hromadu v Bučovicích. Na valné hromadě požádaly o přistoupení sbory z okolních sousedních okresů: Ždánice, Bošovice a Dambořice.Název župy Vyškovské změněn byl na název župa „Vyškov a okolí“. Starostou byl zvolen pan Alois Zavadil, nadučitel z Koválovic, náměstkem byl zvolen pan J. Janoušek, hostinský a velitel sboru z Bučovic. Jednatelem župy se stal pan C. Hladký, mladší učitel z Pozořic.
Dne 26. května 1890 se odbývala třetí valná župní hromada ve Slavkově.
Dne 26. května 1891 se konala valná hromada v Dědicích u Vyškova. Tohoto roku byly založeny sbory: Křenovice, Šaratice, Hodějice, Rašovice, Němčany, Mor. Prusy, Vážany V., Orlovice, Chvalkovice, Vícemilice, Dambořice, celkem 11 sborů.Při zakládání většiny z nich pomáhali pp. Antonín Přikryl a Vil. Valníček.Župa čítala toho roku již 34. sborů.
Roku 1892 se konala valná hromada ve Slavkově u Brna na radnici. Při volbě výboru a předsednictva byli zvoleni: za starostu župy pan Antonín Přikryl, za náměstka pan F. Vlach, lékárník a velitel sboru v Bučovicích. Do výboru pak J. Šerek, E. Heimrle, Vil. Valníček, Fr. Procházka a Rudolf Pacák.
Rok 1892 je pro naši župu velkým obrozením, neboť v tomto roce se přísně hledělo na organizování sborů, což se dělo veřejnými odbornými přednáškami.V tomto roce bylo založeno několik sborů a sice: Velešovice, Nový Rousínov a Topolany – Křižanovice. Toho roku stala se „Ochrana Hasičská“ , odborný to list hasičský, orgánem naší župy.
Dne 27. srpna 1893 se konala valná hromada ve Slavkově. Byla to jedna z nejpamátnějších schůzí naší župy, protože právě tou dobou se ve Slavkově pořádala národopisná výstava. Na této výstavě byla p. Vilémem Valníčkem uspořádána odborná hasičská výstava , obohacená různými novinkami. Schůze se zúčastnilo asi 250 hasičů .Ze župy vystoupily sbory: Krásensko, Pojdomí a Studnice, jelikož do Pohorské župy vstoupily. K župě přistoupil sbor Ivanovice.
V roce 1894 se konala valná hromada v Bučovicích. V tomto roce byl založen sbor v Drnovicích, který také do svazku župního přistoupil.
Roku 1895 se odbývala župní valná hromada v Ivanovicích na Hané.Na hromadu se dostavil otec hasičstva a neúnavný pracovník pan Titus Krška. Pro všechny členy to byl velký svátek, setkat se osobně se starostou „České Ústřední jednoty hasičské“. Na valné hromadě proběhly volby: starostou župy byl zvolen A. Přikryl, náměstkem Vl. Pokorný z Ivanovic a do výboru byli zvoleni: Fr. Procházka, Vil. Valníček, R. Pacák, J. Ryba a J. Bezděk. Přehlížiteli byli jmenováni pp. Vil. Valníček a J. Ryba. Jednatelem byl zvolen p. J. Hanosek, nadučitel z Němčan a pokladníkem Vil. Valníček.V tomto roce byly založeny přičiněním župních dozorců následující sbory: Brankovice, Mouřínov, Letonice, které také k župní jednotě přistoupily.
Rok 1896 byl pro naši župu velmi osudný. Vzdal se totiž činnosti hasičské neúnavný pracovník na poli hasičstva pan Antonín Přikryl, dosavadní starosta župy a člen ústředního výboru, odstěhovav se do Brna. Na zmohutnění župy byl rok 1986 zvláště příznivý. Přednáškovým podnětem byly založeny sbory: Pratec , Marefy, Nesovice, Milonice, V. Lovčice, Švábenice, Vážany H., Blažovice, které k župnímu svazku přistoupily.
Rok 1897 byl zaznamenán v análech naší župy jako rok památný. Naše župa dokončila zároveň deset let svého trvání.Na valné župní hromadě, která se konala 11. července v Hruškách u Slavkova bylo usneseno na podnět sborů okresu Vyškovského, aby byla naše župa rozdělena na župy dvě a sice : Župu pro okres Vyškovský a Župu okresů Slavkov a Bučovice. Obě župy rokem 1898 vstoupily v činnost: Vyškovská jako nově vytvořená a stávající devátá jako taková bez Vyškovska s pojmenováním „ Župní hasičská jednota soudních okresů Slavkov a Bučovice „Palacký“ č. IX“. Při nynějším složení župy skládá se tato z 51. sborů s 1550 členy činnými. V obvodu župy nachází se 8 stříkaček dvouproudních, 37 stříkaček jednoproudních čtyřkolových , 12 dvoukolových sacích, 11 hydroforů, 5680 metrů hadic konopných a přiměřený počet náčiní a nářadí záchranného.Veškeré sbory operovaly během svého trvání při 968 požárech. Při valné hromadě v Hruškách byl zvolen župním starostou všestranně činný a obětavý velitel sboru Slavkovského pan Vilém Valníček, člen výboru Ústřední jednoty Hasičské. Náměstkem byl zvolen náčelník sboru Novo-Hvězdlického pan Petr Beneš povoláním nadučitel. Do výboru pak byly zvoleni : J. Hanosek, nadučitel z Němčan, J. Florian, starosta obce Hodějic, L. Hausner z Hrušek, Ed. Šubrt majitel cihelny z Bučovic, M. Lukáš učitel z Brankovic. Toho roku byly založeny nové sbory Heršpice, Haratice a Dražovice.
Tohle je tak ve stručnosti to nejdůležitější z desetileté historie naší župy . Dále se již budeme věnovat historii hasičského sboru v obci Mouřínov.

Sbor Hasičský v Mouřínově

Rok 1895

Když na podzim roku 1894 dne 22. září vypukl v obci požár při kterém shořely dvě stodoly, vznikla myšlenka, aby se v obci založil sbor hasičský na ochranu života a majetku občanů.Autorem této myšlenky byl zdejší starosta obce pan Alexius Poláček. Myšlenka se ujala a hned příští rok byl zřízen sbor hasičský. V měsíci březnu byly předloženy ke schválení stanovy a když se to stalo, povolána byla na den 19. května první valná hromada na níž byla provedena volba členů činných a hodnostářů výborových. Schůze se zúčastnilo 28 činných a 9 přispívajících členů.
Činní členové byly následující: Blahutka František, Cigánek Josef, Grinal František, Hradečný Josef, Hanák František, Libenský Antonín, Nath Antonín, Novotný Alois, Novotný Martin, Pavlus Michal, Poláček Alexius, Rosůlek Josef, Rybnikář Jindřich, Rybnikář Josef, Rybnikář František, Rýpal Eduard, Setínek Cyrill, Setínek Josef, Sigmund Josef, Suchánek Jan, Špičák Jan, Šplouchal Petr, Šujan Jan, Šujan Josef, Venera Antonín, Venera František, Venera František, Vykoukal Tomáš.
Přispívající členové byly tito: Hanák Josef, Kuklík František, Piňous Matias, Šmehlík Josef, Dvořáček František, Pavlík Otakar, Zukal Methoděj, Adámek František, Šplouchal Petr.
Z těch byli zvoleni:
Náčelníkem pan Alexius Poláček, mlynář v Mouřínově.
Za 1. podnáčelníka pan Josef Rybnikář, rolník.
Za 2. podnáčelníka pan Jan Špičák, rolník.
Starostou spolku pan Josef Hanák, obchodník.
Jednatelem pan Otakar Pavlík, mladší učitel.
Pokladníkem pan František Dvořáček, nadučitel.
Zbrojmistrem pan František Venera, domkař.
Za revizory účtů byli zvoleni: pan Petr Šplouchal, rolník a pan Martin Novotný, rolník.
Na valné hromadě bylo odsouhlaseno že příspěvek členů přispívajících bude 50 korun ročně.
Pro sbor bylo zjednáno potřebné nářadí a bylo zažádáno k vysokému c. k. místodržitelství k povolení nositi odznaky a užívati signálů Ústřední Jednotou Hasičskou zavedených.
Však brzy musel náš sbor svoji činnost prokázati. Dne 18. června v půl deváté ráno vypukl v domě Pavluse Michala č. 93. oheň ,který byl přispěním zdejšího sboru a dostavivšího se sboru Bučovského uhašen . Shořela střecha předního stavení.
Dne 29. června přihlásila se zdejší jednota k župní jednotě Vyškovské a tím i k Ústřední jednotě hasičské .
Pořízením hasičského nářadí a výzbroje povstaly jednotě obtíže.Sboru vznikl dluh asi 1200 zlatých , který se zvýšil přes 1600 zlatých, když byla zřízena kolna a hasičské skladiště.
Aby snížili část dluhu, požádali o podporu některé společnosti i vážené občany. Bučovická záložna věnovala 10. zlatých, kontrolní fond v Archlebově 40. zlatých, pojišťovna Moravsko- Slezská a Terstská 25. zlatých, pak 15. zlatých, v říjnu pak sebralo se v obci na darech 25. zlatých. Kníže Jan z Lichtensteina daroval zdejšímu sboru 400 zlatých. Císař František Josef I. daroval sboru 50 zlatých. Při různých příležitostech a slavnostech se také část peněz vybrala a částí přispěli i členové sboru, takže skoro celý obnos 1600 zlatých bylo možno uhraditi až na asi 800 zlatých.Obec také přispěla ať již penězi a nebo materiálem potřebným na stavbu skladiště.
Náš sbor prokázal svou připravenost účastí na požáru v Letonicích dne 15. srpna 1895, kde zabránili dalšímu šíření požáru.
Dne 18. srpna 1895 se mouřínovský sbor účastnil 25 výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Bučovicích. Sbor byl přítomen mši svaté konané v Bučovicích ve farním chrámu.
Aby se hasičský sbor v Mouřínově rozvíjel alespoň tak jako v Bučovicích, pod vedením J. Budíka z Bučovic začali cvičit pochody , obraty a zacházení s hasičským nářadím.Za nepříznivého počasí se shromažďovali v obecním hostinci.

Rok 1896
Valné hromady se zúčastnilo 28 členů činných a 10 přispívajících. Na schůzi byly přečteny zprávy pokladní, revizní a zpráva jednatelská. Na schůzi bylo oznámeno že pan Antonín Nath byl ze spolku vyloučen pro neslušné chování. Předsedou zůstal pan Josef Hanák. Náčelníkem pan Alexius Poláček. Jednatel pan Otakar Pavlík se vzdal funkce a na jeho místo byl zvolen František Venera mladší. Na schůzi navrhl náčelník aby za čestného člena byl přijat pan správce Josef Beran , zástupce velkostatku v Bučovicích. Návrh byl odsouhlasen většinou. Valná hromada která se konala 29. března byla posléze ukončena.
Během roku bylo pořádáno několik výborových schůzí, na kterých byly řešeny všední problémy hasičů, co se týče opravy a údržby hasičského stroje a nářadí.

Rok 1897
Dne 17. ledna 1897 se konala valná hromada v obecním hostinci.Na schůzi je přečtena zpráva pokladní a je předložena k prozkoumání revizorům. Schůze se zúčastnilo 27 činných členů a 8 přispívajících. Byla provedena volba výboru. Předsedou zůstal pan Josef Hanák. Náčelníkem byl znovu zvolen pan Alexius Poláček. Za 1 podnáčelníka byl zvolen pan Josef Rybnikář. Za 2 podnáčelníka pan Jan Šujan.
19. dubna 1897 byl výbor informován dopisem od župní správy o rozdělení župy na dvě.Výbor se usnesl že se činně zapojí do činnosti Bučovického okresu.
Dne 27. června hasičský sbor uspořádal výlet a výdělek z výletu 49 zlatých dal na umoření dluhu u Občanské záložny v Bučovicích.

Rok 1898
Valná hromada se konala 6. února 1898 v obecním hostinci. Pan jednatel a pokladník přečetli zprávy o činnosti sboru a potom si vzal slovo pan Alexius Poláček. Vybídl hasiče ke svornosti a lásce a zároveň vyzval každého jednotlivého hasiče k větší pracovitosti a činnosti pro sbor. Pan Poláček dále navrhl aby valná hromada schválila jmenování pana Josefa Beránka z Bučovic za jeho zásluhy čestným členem. Návrh byl všemi schválen. Pan František Venera dále navrhl, aby sbor na památku padesátiletého výročí panování Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I, byla naše obec osázená ovocnými stromy. Zároveň požádal pana starostu, aby v tomto úmyslu obec sbor hasičský podpořila.
Na výborové schůzi která se konala 23. ledna 1899 předložili revizoři zprávu o hospodaření za uplynulý rok. Příjmy činily 139,28 zlatých. Výdaje činily 117,38 zlatých.

Rok 1899
Dne 29. ledna 1899 se konala valná hromada za přítomnosti 25 činných členů.Pan jednatel připomněl 50 výročí panování Císaře Františka Josefa I. Pan náčelník podal zprávu o cvičeních a činnosti sboru. Tohoto roku se odbývaly volby. Předsedou byl znovu zvolen pan Josef Hanák. Náčelníkem pan Alexius Poláček. Prvním podnáčelníkem pan Josef Rybnikář, druhým podnáčelníkem pan Jan Šujan. Do výboru byli zvoleni pan Martin Novotný rolník, František Venera starší, domkař a František Venera mladší domkař.

Rok 1900
Valná hromada se konala 18. února 1900. Bylo přítomno 20 členů činných a 10 přispívajících.Pan pokladník přečetl zprávu, ve které uvedl že příjem činil 263,21 zlatých a výdaje činí 269,36 zlatých. Na schůzi bylo předneseno , že pan předseda Josef Hanák se vzdává hodnosti předsednické pan Josef Rybnikář hodnosti podnáčelnické.
Na mimořádné valné hromadě konané dne 26. února pan náčelník Poláček vylíčil příčinu , proč se vzdal funkce podnáčelník pan Rybnikář. Jako důvod uvedl veřejnou urážku od člena pana Josefa Hradečného. Bylo dáno valné hromadě na zváženou , jestli by neměl být pan Hradečný se sboru vyloučen. Valná hromada s tím souhlasila a pan Rybnikář přijal funkci podnáčelníka zpět. Za nového předsedu byl zvolen 21 hlasy z 23 odevzdaných pan Jan Kučera. V čase žní sbor hasičský pořádá noční hlídky.

Rok 1901
Valná hromada se konala dne 3. února 1901. Proběhla nová volba výboru. Náčelníkem byl opět zvolen pan Alexius Poláček. Podnáčelníky pan Josef Rybnikář a Jan Šujan. Pan jednatel František Venera připomíná valné hromadě smutnou zprávu, která se přihodila dne 24 října 1900. Toho dne zemřel ve Velkém Meziříčí předseda Ústřední Jednoty Hasičské pan Titus Krška. Všichni členové mu vzdali poslední poctu. Pan jednatel vyzval členy aby se nechali pojistit u Vzájemné Hasičské Pojišťovny.
Na výborové schůzi byly volby. Místopředsedou byl zvolen pan Martin Novotný, pokladníkem pan Tomáš Vykoukal, jednatelem pan František Venera mladší, zbrojířem pan František Venera starší. Revizory účtu zvoleni pan Martin Novotný a pan František Blahutka.

Rok 1902
Valná hromada se konala dne 19. ledna 1902 za přítomnosti 25 členů činných a 15 členů přispívajících.Jednatel František Venera přečetl zprávu o činnosti sboru a vyzval členy ke zlepšení práce ve sboru. Pan náčelník přečetl zprávu o cvičeních která se uskutečnila v letních a zimních měsících. Pan jednatel navrhl , aby se občanům, kteří zapůjčí koně pro dovoz stříkačky k ohni zaplatila nějaká odměna. Bylo schváleno: odměna za jízdu do Bučovic 6 korun, do Rašovic 6 korun, do Maref 4 koruny, do Klobouček 6 korun, do Letonic 8 korun. Sbor byl požádán Ústřední jednotou Hasičskou o příspěvek na postavení pomníku pro zemřelého předsedu pana Tita Kršku. Pan Petr Šplouchal dal návrh zaslati 3 koruny .
Během roku byl výjezd k požáru do Maref. Pan Petr Šplouchal dostal příspěvek za zapůjčení koní do stříkačky.
7. prosince 1902 v Besedním domě v Brně se konala XI Řádná valná hromada hasičů a Mouřínovský sbor byl požádán o vyslání svého delegáta. Po usnesení výboru byl vyslán jednatel pan František Venera.

Rok 1903
11. ledna 1903 se konala valná hromada za přítomnosti 25 členů činných a 8 členů přispívajících. Pan pokladník svou zprávou informuje členy , že příjem v loňském roce činil 180,25 korun a vydání 144,72 korun.Potom přečetli svoji zprávu pan náčelník a jednatel sboru. Následně bylo přikročeno k volbě náčelníka a výboru. Na začátku voleb náčelník pan Poláček požádal sbor , aby si zvolili nového náčelníka, neboť je hodně zaneprázdněn. Pan František Venera mu to vymluvil a požádal oba podnáčelníky aby náčelníkovi s vedením sboru pomohli. Prvním podnáčelníkem je zvolen Jan Šujan. Druhým podnáčelníkem pan Tomáš Vykoukal. Předsedou byl zvolen Jan Kučera. Místopředsedou rolník Martin Novotný. Jednatelem a pokladníkem pan František Venera mladší ,domkař. František Venera starší zbrojířem.
O tom , že členové sboru ctili Jeho veličenstvo Císaře Františka Josefa prvního, potvrzovali tím , že na závěr každé schůze mu provolávali třikrát sláva.
25. ledna sbor pořádal zábavu.

Rok 1904
Dne 11. ledna se konala valná hromada. Pan jednatel přečetl zprávu o celoroční činnosti sboru a zmiňuje se o lhostejnosti některých členů . Vybízí členy , aby řádně navštěvovali cvičení.
Zpráva pokladníka zní: příjem 234,39 korun a výdaje 176,90 korun.
Zprávu místo náčelníka podává podnáčelník pan Tomáš Vykoukal. Nabádá členy ke zlepšení docházky na cvičení.

Rok 1905
22 členů činných a 6 členů přispívajících se zúčastnilo valné hromady konané dne 22. ledna 1905 v Obecním hostinci.Pan jednatel vylíčil ve své zprávě neochotu některých členů pracovat pro sbor a požádal přítomné hasiče aby se více zapojili do práce ve sboru.
Zpráva pokladníka : veškeré příjmy činí 1386 korun, výdaje činí 1379,40 korun.
Byla provedena volba výboru. Předseda a náčelník se chtěli funkcí vzdát , ale členové je přesvědčili aby pokračovali ve svých funkcích, které tak dobře vykonávají. Pan Jan Šujan je zvolen za prvního podnáčelníka. Za druhého podnáčelníka je zvolen pan František Venera starší. .Za zbrojíře pan Josef Sigmund.

Rok 1906
Valná hromada se konala dne 4. února 1906.Pan jednatel přečetl svou zprávu o práci ve sboru. Členům vytkl malou návštěvu cvičení a vybídl je k lepšímu plnění poviností hasičských. Pokladník přečetl zprávu o hospodaření sboru. Příjem činil 271,10 korun a vydání činí 247,45 korun. Potom ve volné diskusi se jednalo o látce na nové obleky. Další člen navrhl , aby členové kteří se třikrát nezúčastní cvičení byli se sboru vyloučeni.
V květnu byla zakoupena látka a byl požádán krejčí o ušití obleku. Hasičský sbor zakoupil jeviště a bylo ujednáno nabídnout jej k pronajímání.
Na podzim bylo ujednáno zakoupit dvoukolový vůz na 200 metrů hadic.

Rok 1907
Toho roku se konala Valná hromada 2 února. Volba výboru byla provedena aklamací a byli zvoleni lidé kteří ve funkcích byli. Za členy činné byli přijati Jan Fiala, Polách Anton, Kohoutek František a Hájek Josef.

Rok 1908
Roku 1908 se konala valná hromada 11. února. V průběhu roku se hasiči sešli na jedné výborové schůzi. V létě se pořádal výlet , jehož část výtěžku byla věnována na zbudování sirotčince v Bučovicích. Za činné členy byli přijati : Karel Setínek, Jan Piňos, Josef Kohoutek, Libenský Anton.

Rok 1909
V roce 1909 se konala valná hromada 4. dubna a během roku se pořádala jedna výborová schůze. Na valné hromadě proběhla volba výboru. Pan náčelník nabídl svoji funkci, ale nikdo ji nechtěl zastávat. Proto se pan Poláček uvolnil , že ve funkci zůstane. V diskusi vystoupil pan Petr Šplouchal s dotazem , proč se dávalo 50 korun na sirotčinec , když je sbor tak zadlužen a proč tak neučinila obec. Pan náčelník jemu odpověděl , že pokud sbor může svůj dluh splácet tak je to dobře a až nebude moci je obec povinna se o tento dluh postarati.

Rok 1910
23. ledna pořádali hasiči ples. Příjem činil 152,68 korun a výdaje 67 korun. Členové sokolské jednoty požádali o zapůjčení jeviště. Výbor hasičský jim vyhověl, ale jelikož členové sokolské jednoty vystupovali drze proti spolku hasičskému museli zaplatiti 20 korun předem a každou způsobenou škodu nahraditi.
Na valné hromadě , která se konala 7. února proběhla volba výboru. Všichni zůstali ve svých funkcích.
10. července proběhla mimořádná valná hromada. Byl přijat za člena činného pan Josef Novotný. Pan náčelník Alexius Poláček se pro velké zaneprázdnění vzdal funkce. Bylo nutno přistoupiti k volbě druhého náčelníka. Byli dva navržení kandidáti, a to pan Petr Šplouchal a pan František Burian . Při volbě byl zvolen pan František Burian . Při diskusi pan Jan Šujan připomíná zásluhy zakladatele sboru pana Alexia Poláčka a žádá aby byl jmenován čestným členem, což bylo přijato.Trubači sboru požádali o nějakou odměnu za svoji činnost. Bylo jim nabídnuto 2 koruny ročně. Zbrojíři byli přidány také dvě koruny.

Rok 1911
Valná hromada se konala 5. února 1911 za účasti 27 členů činných a 2 členů přispívajících.Pan starosta Jan Kučera přivítal členy a potom jednatel přečetl zprávu o činnosti hasičů. Při volbě výboru zůstává vše při starém. Z výdělku se zábavy bylo odhlasováno , aby se zakoupil nový modřínový stožár.

Rok 1912
11. února 1912 se konala valná hromada. Zpráva pokladníka zněla: příjem 227,50 korun a výdaje byly 180,12 korun. Na schůzi padl návrh , aby se zakoupily nové hadice a šňůry k píšťalkám. Je navrženo zakoupit do hasičské lékárny potřebné věci.
Na výborové schůzi z 15. prosince je provedena výměna ve stavu činných členů za Františka Novotného, který narukoval k vojsku. Za činného člena je přijat František Piňos.

Rok 1913
Zpráva z lednové výborové schůze praví, že z plesu činí čistý zisk 57,30 korun. Z pořádání divadla byl čistý zisk 16,82 korun. Při Valné hromadě župní zůstal čistý výtěžek 40 korun. V lednu přistoupilo ke sboru osm členů přispívajících: Šplouchal Alois, Rybnikář Karel, Sigmund Josef, Sigmund Bohumil, Venera Antonín , Nezval Jan, Pilát Josef, Novotný Martin.
Valná hromada se koná 3. února 1913. Zpráva pokladníka zní, že sbor za rok přijal 314,51 korun a vydal na různou činnost 116,16 korun.Výbor zůstal ve stejném složení. Na schůzi bylo navrženo zakoupit nové hadice.
V průběhu roku hasiči pořádali výlet a divadlo. Na další schůzi bylo dojednáno pojištění hasičského nářadí, stříkačky a skladiště. Pojištění bylo dojednáno na dalších deset let.

Rok 1914
Počátkem roku se konal hasičský ples z kterého byl čistý zisk 39 korun. Koncem roku 1913 hasiči pořádali divadelní představení na kterém vydělali 29 korun.
Valná hromada se konala 23 února 1914. Pokladník pan František Venera podal zprávu za minulý rok. Příjem činil 488,38 korun a výdej 388,50 korun. V diskusi členové dávají návrh, aby se hasičské skladiště posunulo blíže k silnici. Pan předseda tento návrh podporoval , ale požádal hasiče ,aby ještě dva až tři roky počkali.
V místnostech obecního domu v Bučovicích se konala dne 17 května a 24 května hasičská župní škola. Z našeho sboru se ho zúčastnilo deset členů. Pan náčelník požádal starostu obce, aby nechal vyčistit nádrž na prostředku vesnice , která sloužila k hašení.
20. prosince se výbor usnáší zaslat 15 korun na červený kříž. Částka tato byla zaslána župnímu pokladníkovi panu Fackovi do Klobouček.

Rok 1915
Hasiči sehráli divadlo . Výtěžek rozdělili: část vrátili do pokladny a 19 korun darovali správě červeného kříže do Bučovic.
Valná hromada se konala 14. února 1915 v obecním hostinci. Pan starosta zahajuje schůzi a žádá hasiče aby vzpomenuli na bratry hasiče , kteří bojují na válečných polích první světové války. Pan jednatel přečetl zprávu a vzpomněl na mouřínovské bratry hasiče , kteří museli narukovat do války. Do války odešlo osm členů. Toho roku se volby odložily. Minutou ticha uctili členové smrt bývalého I podnáčelníka Josefa Rybnikáře.
V březnu sbor obdržel od zemského fondu subvence 100 korun . Dále bylo ujednáno , aby se oblek od každého narukovaného hasiče odebral a bezpečně uložil. Přišel dopis od župní jednoty ,aby sbor doplnil činné členy za narukované hasiče z členů mladších 18 let a nebo starších až do 60 let. Sbor se přihlásil za člena červeného kříže s ročním příspěvkem 4 koruny.

Rok 1916
27. února 1916 se koná valná hromada. Pan jednatel přečetl zprávu a žádá bratry hasiče , aby vzdali poctu padlému bratrovi hasičovi Janu Piňosovi. Nově zvolení revizoři pan Alois Novotný a Jan Šplouchal zkontrolovali účty sboru.Byl zvolen nový zbrojíř na místo Josefa Sigmunda, který narukoval. Tuto hodnost přijal Jan Šplouchal

Rok 1918
Valná hromada se koná dne 3. března 1918. Jednatel František Venera přečetl zprávu za uplynulé dva roky.Vylíčil slabou činnost sboru v této válečné době, která nám přinesla smutné časy, ohrozila veškerý život hospodářský a politický.Příjem do pokladny činil 278 korun a výdaje 238 korun. . Výborová schůze se konala dne 7 února u Františka Venery číslo 41. Za členy přispívající se přihlásili pánové: Libenský Melichar, Blahutka František, Julínek Jiří, Novotný Tomáš, Venera Anton č. 41. Za členy činné se přihlásili: Bohumil Poláček, František Piňos, Pilát Josef, Venera Anton č. 41.

Rok 1919
Výborová schůze se konala 3. února 1919. Pan náčelník zahájil schůzi. Po sčítání příjmů a výdajů byl čistý výtěžek 656,38 korun. 60 korun je ještě zasláno Českým srdcím do Brna. Pan pokladník podal zprávu , že byla zapravena poslední část dluhu v záložně. Náš sbor po 25 ročním trvání zbaven byl dluhů.
Valná hromada se uskutečnila 9. února 1919. Pan náčelník František Burian zahájil valnou hromadu. Na místo zemřelého starosty pana Jana Kučery, který zemřel 12. prosince 1918. Pan Josef Novotný přečetl následující projev:
My členové dobrovolné hasičské jednoty v Mouřínově shromáždění, na výroční své valné schůzi dne 9. února 1919, kterou poprvé konáme v naší Československé republice chápem se této první příležitosti, a nežli přikročeno bude k dennímu pořádku, vzdáváme svůj nejvřelejší dík prvnímu našemu presidentu pánu Tomáši G. Masarykovi velkému pracovníku za naši samostatnost a současně také pánu presidentu Severo Americké Unie Wilsonovi , vznešenému příteli všeho slovanstva projevujíce toto provoláním třikráte sláva.
Dále byli přivítáni členové , kteří se vrátili z války.Společně si vzpomněli na bratry , kteří sloužili v legii a to bratři František a Alois Šplouchalovým a Martinu Novotnému.
Za války padli bratři hasiči pan Jan Piňous a dva bratři Sigmundové.
Zpráva jednatele:Sbor měl v roce 1918 činných 19 členů a 5 přispívajících a 2 čestné.V roce 1919 má sbor 28 členů činných a 10 přispívajících. 14. prosince 1918 doprovodil sbor na poslední cestě svého zemřelého starostu Jana Kučeru, který tuto hodnost zastával 18 roků.
Zpráva pokladníka zní : příjem 1012,94 korun a výdaje 496,74 korun.
Byly provedeny volby. Za starostu sboru byl zvolen František Blahutka. Za náčelníka je opět zvolen pan František Burian číslo 14.Prvním podnáčelníkem Jan Šujan a druhým podnáčelníkem František Venera číslo 121. Do výboru je zvolen Novotný Martin rolník, František Venera mladší a Jan Šplouchal.Za revizory účtů zvoleni dřívější revizoři pan Jan Šplouchal a Alois Novotný. Zbrojířem je zvolen Josef Sigmund . Za čištění a udržování stříkačky je mu určena odměna 20 korun.
Na schůzi 19. dubna je dojednáno vysaditi dvě lípy na oslavu založení naší republiky.Lípy vysadil sbor hasičský před hostincem vedle mostu na každou stranu jednu.

Rok 1920
Roku 1920 by měl sbor oslavit dvacáté páté výročí trvání sboru. Pan náčelník dal návrh, aby se napsalo starostovi župy, jakým způsobem se má slavnost konat.
Valná hromada se konala 8. února 1920. Starosta sboru pan František Blahutka vzpomněl na zesnulého člena , který byl zakladatelem sboru našeho dlouholetého náčelníka pana Alexia Poláčka. Přítomní hasiči povstáním vzdali poctu svému bývalému náčelníkovi. Zpráva pokladníka zní: příjem činí 1313,60 korun a výdej činil 741,05 korun.
3. října se konala zábava ,na které se vydělalo 554 korun. Za tyto peníze bylo zakoupeno hasičské nářadí.

Rok 1921
Valná hromada se konala 30. ledna 1921. Zpráva pokladníka zněla: příjem 1678 korun a výdej 1167 korun.
Na výborové schůzi byla provedena volba na místo zemřelého podnáčelníka pana Františka Veneru, byl zvolen bratr František Šplouchal. Pan náčelník sděluje členům některé pokyny od župní valné hromady.
V tomto roce bylo vystavěno nové skladiště. Dřevo bylo získáno od Lesní správy z Bučovic z polesí mouřinovského . Skladiště bylo přikryto novou křidlicí. Práce provedli místní občané. Cihle na skladiště byly zakoupeny v nesovické cihelně.
19.června 1921 se konala jubilejní slavnost. Po sčítání příjmu a vydání byl čistý zisk 2321,50 korun.
Hasičský sbor pořádal dožinkovou zábavu a 13. listopadu Martinské hody. Pan náčelník František Burian seznamuje členy s účty za stavbu skladiště. Náklad na stavbu činil 15165,66 korun.

Rok 1922
8. ledna se konal ples.
24. ledna se konala členská schůze. Na této schůzi byl doplněn počet činných členů. Seznam nových činných členů: Burian Petr, Hanuzík Rudolf, Novotný František, Venera Jan, Pánek František, Zabloudil Anton, Kutáček Vincenc, Hradečný Josef, Venera Antonín.
Na další schůzi bylo jednáno o postavení skladiště. Stavbu tuto řídil a obstarával pan náčelník František Burian. Stavba byla postavena na náklady hasičské jednoty a výdaje činily 15165,66 korun. Obecní úřad si vyhradil právo v tomto skladišti uskladnit obecní kočár a mít tam světničku pro ponocného. Zato se zavázal zaplatit hasičské jednotě během tří let 6000 korun.
Valná hromada se konala dne 29. ledna. Pan starosta sboru František Blahutka zahájil schůzi. Na začátek žádá bratry , aby vzdaly poctu zemřelému bratru panu Františku Sichrovi. Konaly se volby. Náčelníkem zůstal František Burian, František Šplouchal prvním podnáčelníkem, Bedřich Hanák druhým podnáčelníkem. Starostou sboru zvolen opět František Blahutka. Do výboru zvoleni bratři Poláček Bohumil, Novotný František, Šplouchal Jan. Revizoři účtu Venera Antonín č. 95, Venera František č. 41. Zbrojířem zvolen Sigmund Josef, odměna za výkon funkce zbrojíře činí 30 korun. Dále se přihlásili k Sanitární stráži Poláček Bohumil, Venera Jan č.86, Venera Antonín č. 41, Kamínek Martin a paní Floriánová Marie, hostinská.
Na výborové schůzi je za jednatele zvolen bratr Poláček Bohumil a za pokladníka bratr Novotný František.
Koncem února byla pořádána masopustní zábava. Čistý výnos činil 223 korun. Při dobrovolné sbírce pro hladovějící Rusko bylo vybráno 82 korun , které byly odeslány svému účelu.
Prvního května se konala májová zábava na které se vydělalo 112 korun. Vstupné bylo : svobodní muži 6korun, děvčata 4 koruny, ženatí muži 4 koruny, vdané ženy 2 koruny hasiči 3 koruny. Bratři hasiči postavili máji.
9. července se konal ve žlebě hasičský výlet. Byli zamluveni hudebníci . Bratři objednali pivo , uzenky , rohlíky a bufet. Bylo požádáno o dovolení starostu obce a lesního správce. Čistý zisk činil 2020 korun.
Na podzim hasiči pořádali hody.

Rok 1923
26. prosince 1922 pořádali hasiči divadelní představení „Poslední muž“.
14. ledna byl pořádán ples.
Valná hromada se konala 4. února 1923. Pokladník přečetl a vysvětlil účty hasičského sboru: Příjem byl 7108 korun a výdej 6970 korun. Na schůzi bylo jednáno o jevišti. Bylo odhlasováno , aby se na opravách jeviště podíleli ti, kterým se půjčí.
Na výroční schůzi je vyloučen se sboru bratr Hanuzík Rudolf , pro hrubé zanedbávání hasičských poviností. Na jeho místo je přijat pan F. Hanák. Dále bratr Bed. Hanák jakožto člen župního výboru podává zprávu s usnesení župního výboru, a dále oznamuje, že na radnici v Bučovicích se pořádá samaritánský kurs.
24. června pořádali hasiči výlet do žlebu,večer taneční zábavu.. Čistý příjem činil 948 korun.
18. března pořádali hasiči divadlo „Pan Měsíček obchodník“. Zisk činil 96 korun.
V letních měsících hasiči pořádali žňové hlídky. Na dětský den bylo darováno sborem 15 korun ve prospěch chudých dětí.

Rok 1924
Začátkem roku hasiči pořádali ples . Jednatel hasičům oznámil, že ze zemského fondu obdrželi 500 korun. Za vystouplé bratry byli přijati noví členové : Karel Burian, Josef Kuběna, Antonín Hujíček.
Valná hromada se odbývala dne 3. února. Bratr náčelník požádal o vzdání úcty zemřelému prvnímu našemu předsedovi panu Josefu Hanákovi.Zpráva pokladníka zní: příjmy 4508 korun a výdej 4255 korun. Dále podal svoji zprávu bratr náčelník a bratr vzdělavatel. Volba náčelnictva: Náčelníkem zvolen František Šplouchal, prvním podnáčelníkem František Novotný, druhým podnáčelníkem František Piňos. Do výboru zvoleni: František Burian, Bedřich Hanák, Jan Šplouchal. Vzdělavatelem Antonín Venera mladší. Zbrojířem Josef Sigmund.
V létě hasiči konali výlet se zábavou. Výbor se jednohlasně usnesl, aby byl vyloučen bratr Hanák Bedřich, jelikož se neúčastnil povinných cvičení a žňových hlídek. Bratr Rybnikář Karel se sboru vystoupil. Přijat Bedáň Josef. Porouchala se strojní stříkačka. Byla zaslána k opravě do Smékalových závodů. Oprava stroje stála 425 korun, jeden díl savic 155 korun a 20 metrů hadice s jednošroubením 458 korun.

Rok 1925
Byl pořádán hasičský ples. 13. dubna se hrálo divadlo „ Pro čest hasičskou“. Hasičského sjezdu v Brně se zúčastnilo sedm bratří. V květnu se konala májová zábava.
Valná hromada se konala 1. února. Sbor má 28 členů činných. Zpráva pokladníka: příjem 4222 korun a výdej 3458 korun. Byly provedeny volby. Za starostu opět zvolen bratr František Blahutka. Revizory zvoleni Tomáš Novotný a František Venera.
14. června se pořádal hasičský výlet.
Dne 10. června byli hasiči u požáru Druckera v Bučovicích. Za pomoc továrna zaslala pomoc 100 korun.
Dne 6. prosince v obecním hostinci hasiči pořádali světelné obrazy.

Rok 1926
Začátkem ledna hasiči pořádali ples. Na schůzi bylo jednáno o tom, že se musí zaplatit autorský poplatek, který nechtěli zaplatit, ale teď je chtějí donutit soudem.
2. února se konala valná hromada za účasti župního delegáta pana Facka. Bratr pokladník přednesl pokladní zprávu: příjem činil 2583 korun a výdej 2404 korun. Sbor vlastnil 1 akcii hasičské pojišťovny v ceně 100 korun. Zpráva revizorů zní : sbor vlastní inventář v hodnotě 26220 korun.Při volbách starosta a náčelník zůstali ve svých funkcích. Do výboru zvoleni: prvním podnáčelníkem František Novotný, druhým podnáčelníkem František Pánek, členové výboru – František Burian, Venera Antonín ml., Venera František, Boh. Poláček, Pánek Hubert. Sbor nebyl spokojen s opravou stříkačky. Bylo rozhodnuto napsat firmě , která stroj opravovala, aby ho dojela spravit. Do sboru za člena činného je přijat Aleš Poláček.
Sbor pořádal výlet do kolomazné pece spojené se zábavou. Zřízenec poslaný od firmy Smékal, doporučil zaslat stroj na generální opravu. Bratr jednatel napsal žádost obecnímu zastupitelstvu, aby případné vyšší náklady spolufinancovala.
Oprava stříkačky stála 7500 korun.

Rok 1927
16. ledna se konala valná hromada sboru. Bratr jednatel oznamuje mimo jiné, že sbor pořádal v loňském roce 11 výborových schůzí. Bratr pokladník podal zprávu o stavu financí. Bratři revizoři informovali členy , že neshledali ve stavu účtů žádné nesrovnalosti. Proběhla volba výboru. Nebyly provedeny žádné změny ve vedení.
28 října byla konána mimořádná valná hromada. Jako hlavní bod bylo jednáno o nových stanovách. Bylo přečteno všech 34 paragrafů a všechny byly jednohlasně schváleny.

Rok 1928
15. ledna se konal hasičský ples, z kterého byl výdělek 194 korun.
Výroční valná hromada se konala 22. ledna za účasti 28 členů sboru.Bratr jednatel podává zprávu o stavu sboru. Sbor čítá 28 členů činných , 2 členy čestné a 9 členů přispívajících.Činnost sboru během roku: bylo opraveno skladiště, dlážděny výjezdy kamením před skladištěm a betonována zem pro stříkačku. Po zprávě pokladníka a revizorů účtu byla provedena volba.Starostou zvolen František Blahutka, náčelníkem František Šplouchal, prvním podnáčelníkem František Novotný, druhým podnáčelníkem František Pánek, do výboru František Burian, Venera Antonín mladší, Poláček Bohumil, Josef Sigmund, Pánek Hubert, za náhradníky: Antonín Hanák, Alois Novotný tomáš Vykoukal. Revizoři účtů: Jan Šplouchal a Venera František. Smírčí soud: Šplouchal Jan Venera Antonín star., Kuběna Josef. Vedoucí samaritánské služby Pánek Hubert, zástupcem Poláček Bohumil. Delegáti k župní valné hromadě: Venera Antonín star., Čermák Antonín, Kuběna Josef, Sigmund František. Po volné diskusi byla schůze skončena.
17. června konal sbor výlet, z kterého činil zisk 1142 korun.
18. srpna byla svolána výborová schůze. Jednatel a pokladní bratr Bohumil Poláček se odstěhoval z obce a jeho funkce do valné hromady převzal bratr Antonín Venera mladší. Starosta sboru si stěžuje na neposlušnost a neukázněnost členstva.Jsou projednány dva případy: bratr Kohoutek V. odtrhl vyvěšené žňové hlídky a přepsal se na jiný den z jiným bratrem. Druhý případ: bratr Fiala Josef na hlídku přišel , ale celou hlídku prospal. Bylo ujednáno , aby si je bratr starosta a zároveň starosta obce zavolal k sobě do bytu a dal jim řádnou důtku. Nepomůže-li to , budou prostě vyloučeni.
16. září se konala zábava na ukončení žňových hlídek. Se sboru vystoupilo 5 členů a je proto přijato dalších 5 členů: Kutáček Čeňek, Burian Karel, Půllánek František, Vrána Jan a Šesták Valentin.

Rok 1929
Valná hromada se konala 2. února 1929 v obecním hostinci. Zpráva bratra náčelníka Františka Šplouchala oznámila, že v roce 1928 sbor pořádal 2 cvičení se strojem a 2 cvičení pochodové. Dále se pořádalo pět zimních škol. Dále přečetl zprávu jednatel a pokladník. Bratr vzdělavatel ve svém proslovu upozornil na liknavost k vzdělávací práci. Šest bratrů se zúčastnilo v Bučovicích slavnostního odhalení pomníku presidentu Masarykovi. Novým jednatelem a pokladníkem byl zvolen bratr Antonín Venera mladší a vzdělavatelem bratr Karel Burian.
11. března 1929 se konala schůze výboru.Sbor dobrovolných hasičů urovnal s jednotou „Orla“ věc tak , že jednota Orla dá sboru za jeviště 100 korun a celé jeviště bude ve vlastnictví Orla. V roce byla pořádána ostatková zábava a martinské hody.

Rok 1930
19. ledna 1930 se konala valná hromada.Letošního roku sbor slaví 35 let svého trvání. Zpráva jednatele: výborových schůzí bylo pořádáno 7 a členských schůzí 8. Sbor odebírá časopisy dva výtisky „Ochrana hasičská“ jeden výtisk „ Český hasič“ a jeden výtisk „Technický rádce“. Sbor má 28 členů činných a 11 členů přispívajících. Požární žňové hlídky byly od 22. července do 16. září vždy po dvou mužích v plné zbroji. Zpráva zbrojíře: bratr Sigmund oznamuje, že stroj funguje dobře, ale že by sbor potřeboval nádržku na vodu, aby v případě požáru byl dostatek vody. Bratr vzdělavatel připomněl , že letos se pan president dožívá 80 let. Bratr Burian František připomněl , aby bratři vzdali poctu bratru Františku Kameníkovi, který zemřel v minulém roce. Přítomní uctili památku zesnulému povstáním.
16.září 1930 byla v obecním hostinci uspořádána výborová schůze. Dnešní den je významný, neboť v naší obci Z. M. E. zapínají elektrický proud. Zároveň předávají našemu sboru klíč od vypínače a pověřuje bratra náčelníka , aby bděl nad tím v případě požáru ihned proud vypnout.

Rok 1931
Valná hromada se konala 18. ledna v obecním hostinci. Na začátku schůze starosta sboru František Blahutka připomněl loňské úmrtí dlouholetého člena bratra Františka Veneru. Bratr náčelník ve zprávě uvedl, že sbor v uplynulém roce uspořádal dvě cvičení pochodové, dvě cvičení se strojem a že se sbor zúčastnil cvičení se stříkačkou v Marefích. Bratr jednatel podal zprávu o činnosti sboru. Sbor pořádal v uplynulém roce 6 schůzí výborových, 5 zimních škol, 2 členské schůze. Sbor odebírá tyto časopisy: jeden výtisk „Českého hasiče“, dva výtisky „hasičské ochrany“, jeden výtisk „Technický rádce“, příloha ochrany. Sbor čítá 26 členů činných a 16 přispívajících. K dnešnímu dni již sbor nemá žádné dluhy. Sbor pořádal v roce 1930 pět tanečních zábav a zúčastnil se oslav narozenin pana prezidenta. Potom bylo přistoupeno k volbám . Starostou byl zvolen Blahůtka František, náčelníkem Šplouchal František, 1 podnáčelníkem Pánek František, 2 podnáčelník Novotný Jakub, do výboru Burian Karel, Venera A. mladší, Burian František, Hanák Antonín, Šplouchal Jan. Náhradníci : Nezval Jan, Vojta Fr., Novotný Al.. Revizoři účtu Šplouchal Jan, Půllánek František. Smírčí soud : Kuběna J., Venera A. st., Sigmund Jos. Do sboru jsou přijati nový členové : Setínek Josef, Pánek Josef, Líbenský Antonín a Urbánek František. Jednatelem a pokladníkem je zvolen Antonín Venera ml.Vzdělavatelem zvolen Burian Karel. Zbrojířem zvolen Sigmund Josef.

Rok 1932
Valná hromada se konala 23. ledna 1932. Zpráva náčelníka oznamuje , že v uplynulém roce byly v naší obci dva požáry. U pana J. Beneše shořela střecha a u pana A. Růžičky, kde se nemuselo vůbec hasit, poněvadž se oheň v zárodku uhasil. Sbor pořádal dvě cvičení se strojem a dvě cvičení pochodové. V zimě pořádal 7 zimních škol , na nichž se jednalo o věci technické a vzdělávací.Se sboru vystoupil bratr K. Burian . Bratr L. Blahutka nastoupil vojenskou službu. Za ně výbor přijal Jana Buriana a Aleše Poláčka. Žňové hlídky začaly 15. července a skončily 20. srpna, vždy po dvou mužích.Ve volné diskusi bartr náčelník vylíčil požár u J. Beneše.Vyzdvihl obětavost a neohroženost mouřínovských děvčat a žen, které pomáhaly při hašení a vynášení věcí z domu.

Rok 1933
Valná hromada se konala 29. ledna 1933. Přítomné přivítal bratr jednatel Venera. Připomenul , že loni v listopadu zemřel bratr starosta František Blahůtka. Vzdělavatel sboru bratr Urbánek vzpomněl zásluhy bývalého starosty o sbor. Přítomní členové mu vzdali poctu povstáním a vzpomínkou. Bratr náčelník ve své zprávě uvedl , že sbor pořádal dvě poplachové cvičení, jednu župní přehlídku , dvě cvičení pochodové. Členských schůzí bylo během roku 7 a výborové schůze byly 4. Během roku bylo pět zimních škol, dvě taneční zábavy a jedna přednáška. Na schůzi byl zvolen nový starosta sboru, byl jím bratr Burian František. Dále byl zvolen nový vzdělavatel bratr Urbánek František.
Na výborové schůzi 24. 6. 1933 bratr pokladník oznámil , že sbor zakoupil pro náčelníka a podnáčelníky nové helmy od hasičských závodů v Čechách u Prostějova. Náčelnická helma stála 150 korun a podnáčelnická 140 korun. Dále oznámil, že obec Mouřínov pro nás postavila na návsi vodní nádrž 5,50 x 3,50 metrů. Vody bude nadrženo do hloubky dva metry.
15. července 1933 byly přijaty tři samaritánky: sestra Lánská Anežka, Burianová Josefa a Grabovská Marie. Zároveň byly pro ně zakoupeny tři pláště a šátky.

Rok 1934
21. ledna 1934 se konala valná hromada v obecním hostinci. U hasičských závodů byly objednány tři díly hadic s tím , že budou zaplaceny za rok. Na začátku schůze bratr náčelník připomněl katastrofu, která náš národ postihla: v Oseckých dolech u Duchcova nastal výbuch a potom požár při kterém přišlo o život 142 horníků. Zpráva náčelníka říká, že sbor pořádal 2 cvičení pochodové, 2 cvičení se strojem a v obci bylo pořádáno okrskové poplachové cvičení za součinnosti čtyř okolních sborů. Žňové hlídky se konaly po dvou mužích a trvaly po dobu šesti týdnů. 4. května byl požár u Antonína Čecha v Rašovské uličce. Požár vypukl asi o třech hodinách v noci.Než byl požár zpozorován , nedalo se již nic zachránit, jen chránit okolní domy před ohněm . Nádrž na vodu nám pořídila obec za 7500 korun. Zpráva vzdělavatele: byly pořádány čtyři večerní školy. Na uvítání presidenta Masaryka v Bučovicích dne 15. července bylo 7 bratří. Byly pořádány dvě taneční zábavy a výlet. Proběhly nové volby: starostou zvolen Nezval Jan, náčelníkem Šplouchal František, Prvním podnáčelníkem Pánek František, druhým podnáčelníkem Blahutka Ladislav, samaritánský četař Fiala Josef, revizoři účtu Novotný Jakub, Půllánek František, členové výboru Vojta František, Novotný Alois, Hanák Antonín, Šplouchal Jan, Venera Antonín mladší. Jednatelem a pokladníkem byl zvolen Venera Antonín mladší. Vzdělavatelem byl zvolen František Urbánek. Zbrojířem Josef Sigmund.

Rok 1935
Valná hromada se konala 20. ledna 1935. Bratr vzdělavatel Urbánek zahájil schůzi místo omluveného starosty. Na začátek připomněl úmrtí dvou zakládajících členů : Antonína Líbenského a Josefa Šmehlíka, kteří v minulém roce zemřeli. Spřátelený stát Jugoslávii potkal krutý osud , zavraždili jí krále a s ním byl zavražděn francouzský ministerský předseda Bartno. Bratři hasiči uctili povstáním památku všech zesnulých. Bratr náčelník ve své zprávě uvedl , že sbor pořádal 2 cvičení se strojem jedno cvičení poplachové, několik cvičení pochodových. 27. srpna 1934 při průtrži mračen pomáhali bratři, kde bylo potřeba. Bratr jednatel uvedl, že sbor v letošním roce bude slavit 40 let od svého založení. Sbor čítá k dnešnímu dni 25 členů činných, 1 čestného a 19 přispívajících. Během roku byly pořádány 3 sborové školy a tři taneční zábavy.
6. března byly oslaveny 85 narozeniny prezidenta T. G. Masaryka. Na kopci byla zapálena hranice a v hostinci za účasti asi 400 osob byl přečten hasičský manifest.
Program slavností: v sobotu večer bylo pořádáno divadelní představení „ Synové sedláka Hory“. V neděli o půl deváté ráno polní mše svatá na návsi u kříže a vzpomínka padlým ve světové válce. Od desíti hodin koncert na návsi. Od jedenácti hodin slavnostní valná hromada. Od dvanácti hodin společný oběd . Od třinácti hodin vítání hostů. Od čtrnácti hodin průvod vesnicí na výletiště. Od patnácti hodin slavnostní proslov, projevy hostů. Odevzdání diplomů zasloužilým členům hasičského sboru. Tanečky a Českou besedu provedly školní děti. Potom následovala všeobecná veselice. Čistý zisk do hasičské pokladny činil 1424.80 korun.

Rok 1936
Valná hromada se konala 26. ledna 1936. Bratr starosta Nezval zahájil schůzi. Připomněl co se stalo ve světě, že v Anglii zemřel král Eduard . Bratr náčelník uvedl ve své zprávě , že sbor v loňském roce pořádal dvě pochodové cvičení, jedno poplachové cvičení a jedno cvičení se strojem bez vody. Požár byl v loňském roce jen jeden malý: panu Hanákovi shořel na poli menší stoh slámy. Bratr jednatel uvedl , že odchází z nejvyššího místa prezident T.G. Masaryk a na jeho místo nastupuje Dr. Edvard Beneš.V roce 1935 samaritánský odbor zakročil v jednom případě těžším a ve 42 případech menších.Župní delegát bratr Kozárek vyzvedá význam hasičstva a mluví o obraně obyvatelstva proti plynovým útokům.
19. června 1936 projížděl pan president Dr. Edvard Beneš Bučovicemi.

Rok 1937
Valná hromada sboru se konala 17. ledna 1937. Bratr starosta Nezval zahájil schůzi a přivítal župního delegáta bratra Pokorného z Vícemilic. Zpráva náčelníka: během roku byla uspořádána 4 cvičení teoretická a 2 praktická se strojem. Konalo se 8 cvičení v místnosti podle nového vojenského cvičebního řádu. Sbor zajišťoval během žní žňové hlídky. Bratři hasiči také zajišťovali divadelní hlídky a zúčastnili se dvou hlídek na zábavách. Zpráva jednatele: pořádaly se 4 schůze výborové, 8 schůzí členských. Sbor má k tomuto dni 28 členů činných, 3 samaritánky, 20 členů přispívajících a jednoho člena čestného. Bratr vzdělavatel Urbánek uvedl, že sbor pořádal 4 sborové školy . 16. února byla veřejná přednáška „Obrana obyvatelstva proti leteckým útokům.“ Samaritský četař bratr Fiala uvedl , že největším podnikem ,který uvedl bylo uspořádání kursu první pomoci, kterého se zúčastnilo 96 osob.
10. března 1937 se konala ustavující schůze založení ženského odboru při sboru dobrovolných hasičů v Mouřínově. Založení ženského odboru má význam hlavně v případě války, kdy by všichni činní členové odešli z domova. Bylo přihlášeno 11 žen. Rybnikářová Marie / ročník narození 1921/, Mlčochová Františka / 1921/, Novotná Marie /1921/, Venerová Leopolda / 1915/, Svobodová Anna / 1913/, Chromá Marie / 1920/, Setínková Jarmila /1918/, Lánská Pavla /1913/, Venerová Emilie /1913/, Hanáková Olga /1920/, Venerová Hedvika /1903/.
Při pohřbu presidenta T.G. Masaryka dne 21. září 1937 stáli vždy dva bratři čestnou stráž u pomníku.

Rok 1938
Sbor si nechal ušít 26 nových slavnostních stejnokrojů. Kroje šil A. Růžička krejčí z Mouřínova. Celkem se zaplatilo u krejčího 4283.70 korun. Za 28 pásů a 28 čepic se zaplatilo 1438 korun.
Valná hromada se konala 16. ledna 1938. Bratr starosta na začátek připomněl , že 14. září 1937 zemřel president T. G. Masaryk. Zpráva jednatele: sbor odebírá následující časopisy : dva výtisky Ochrana hasičská, jeden Český hasič, jedna Obrana obyvatelstva. Zpráva náčelníka: během roku byla uspořádána 3 cvičení teoretická a 10 cvičení praktických. Žňové hlídky byly pořádány po dobu 38 dní. Pořádány byly 3 taneční zábavy a jeden ples.
Venera Antonín odchází se sboru a místo něj je zvolen jednatelem Vojta František a pokladníkem Kuběna Josef.

Rok 1939
24. 12 1938 byla zřízena ve skladišti elektrika.Valnou hromadu zahájil bratr starosta. Vzpomněl přečetných bratrů a sester , kteří padli za hranicemi naší vlasti. Sbor za spolupráce CPO projevil slušnou činnost. Sbor zasahoval u požáru v obci u pana Šimona Sajáka. Zpráva samaritního četaře: ošetřeno dosti lehkých případů. Lékárnička, která se nalézá ve škole, je k dispozici veškerému obyvatelstvu.
Sbor se zúčastnil požáru v Marefích u pana Králíčka dne 10. února v noci.
14. 10. 1939 se konala mimořádná valná hromada za účelem schválení nových stanov sborových.

Rok 1940
Valná hromada se konala 27. ledna 1940. Schůzi zahájil starosta sboru Nezval. Bratr jednatel uvedl , že během roku bylo vykonáno 7 výborových schůzí a jedna schůze mimořádná. Během roku zemřeli dva bratři: Jan Vrána a Tomáš Vykoukal. Do sboru se přihlásila Anna Šplouchalová jako samaritánka. Stav členů je 27 mužů činných, 19 mužů přispívajících a 3 ženy samaritánky. Zpráva vzdělavatele: v zimních měsících byly pořádány obvyklé školy pro činné členstvo. Pořádal se jeden ples a dvě taneční zábavy.
Druhá světová válka se také dotkla Mouřínova. Dle přípisu M.Z.H.J. v Brně číslo 2393/40 ze dne 9.7. 1940 nařizuje se všem sborům by na zbrojnicích a strojích byly nápisy označeny dvojjazyčně a sice napřed německy a pak česky ve stejné velikosti.
1.11. 1940 byl postaven stožár na sušení hadic, dřevěný , tak jak starý.

Rok 1941
Sbor konal valnou hromadu 19. ledna 1941.Bratr starosta požádal členy , aby uctili památku zemřelého bratra a čestného člena Františka Buriana. Z činné služby vystoupil František Pánek, toho času podnáčelník. Bratr samaritský četař podává obšírně zprávu o činnosti v minulém roce. Dvě sestry Marie Kalivodová a Františka Šplouchalová se provdaly a odchází z činné služby ve sboru.
Tohoto roku zemřel bratr Martin Novotný, jako nejstarší a zakládající člen sboru .

Rok 1942
Hotovost z roku 1942 činila 596 korun. Od obce měl sbor poukázáno 1000 korun. Za rok 1942 činní příjem 3340 korun a vydání 2743 korun. Během roku ještě příspěvek od obce činil 3000 korun.

Rok 1943
Pokladní vydání za rok 1943 je 3196 korun . Pokladní hotovost za rok 1943 činní 2020 korun. Příspěvek od obce byl 2000 korun.

Rok 1944
Od obce z rozpočtu dostal sbor na svoji činnost 3000 korun . Sbor se účastnil kursů v Křenovicích. Během válečných roků se činnost sboru omezila

Rok 1945
Pracovní schůze sboru se konala 23. 8. 1945. Za členy do sboru se hlásí Pitron František a Kraml Jan. Po válečném tažení byla zjištěna ztráta brdeček od stříkačky. Bratr velitel sdělil , že nechal udělat nová u pana Lepila v Bučovicích.

Rok 1946
Valná hromada se konala 17. 2 . 1946. Během války zemřeli Novotný Martin 28.5. 1941. Kuběna Josef 7.11 . 1942. Hanák Antonín 10. 11 . 1942. Kamínek Martin 14. 9. 1943. Poslední valná hromada se konala 19. ledna 1941. Od té doby se žádná nekonala. Zpráva jednatele: práce jednatelská byla během okupace dosti těžká.Sbor byl nucen odevzdati mosazné části hadic. Zpráva náčelníka. Starosta vzpomněl na požár , který vznikl 24. dubna 1945.Proběhly nové volby. Starostou byl zvolen Nezval Jan. Náčelníkem Šplouchal František. Dvěma podnáčelníky byli zvoleni Piňos Stanislav a Blahutka Ladislav. Samaritním četařem Fiala Josef. Zbrojířem Setínek Jan. Členové výboru : Doležel Karel, Šplouchal Břetislav, Poláček Aleš, Venera Antonín, Vojta František a Burian Jan. Smírčí soud: Kraml Jan st., Doležel Karel, Kučera Melichar. Revizoři účtů : Rýpal František a Kučera Jaroslav. Za náhradníky výboru jsou zvoleni Kučera Melichar a Kříž Jaroslav.Jednatel František Vojta. Pokladník Antonín Venera. Vzdělavatel Stanislav Piňos. Kronikář Stanislav Piňos.
6. března se konaly oslavy výročí narození T.G. Masaryka.Do sboru je přijat po odchodu bratra Pavlíčka Oldřich Kalivoda.
V tomto roce je postaven pomník padlým v druhé světové válce. Pan Vorálek Antonín a Ferdinant Kameník zahynuli v koncentračním táboře v Německu a ruskému vojínu , který zahynul při osvobozování Mouřínova.
18. srpna se konala slavnost k padesátiletému výročí založení sboru.

Rok 1947
Sbor pořádal ostatkovou zábavu. Jelikož hospodský pan Bedřich Charvát se vzdal podávání veškerých nápojů, vzal tedy sbor obsluhu do své režie. Výtěžek činil 4079 korun. Sbor daroval 4000 korun na stavbu pomníku T. G. Masarykovi postaveného v roce 1946.
Valná hromada se konala 23. 2 . 1947. Bratr velitel přivítal bratry a omluvil starostu a další bratry , kteří se nemohli zúčastnit, protože jsou na schůzi Místního národního výboru.
Na výborové schůzi bylo jednáno o koupi motorové stříkačky s příslušenstvím a o koupi nových hadic. Bylo dohodnuto , aby byl požádán M. N. V. v Mouřínově o zakoupení, neboť sbor sám potřebné věci koupit nemůže, protože majitelem je obec, respektive Místní národní výbor.

Rok 1948
Valná hromada se konala 25. 1. 1948. Bratr jednatel uvedl , že sbor má 28 členů činných, 3 sestry a 15 členů přispívajících. Zpráva bratra pokladníka říká, že sbor má v pokladní hotovosti 15579 korun. Bratr vzdělavatel oznamuje , že sbor pořádal jeden ples, ostatky, vinobraní a kromě toho byly pořádány školy.
6. března 1948, v předvečer narození bývalého prezidenta T. G. Masaryka, sbor pořádal oslavy se zapálením vatry a programem se žáky s místní školy.
V rámci celostátních oslav na dobré ukončení dvouletky učinil hasičský sbor slib prezidentu republiky.Dále sdělil bratr velitel , že nám zemřel nejstarší bratr Jan Šplouchal. Požádal bratry, aby se v co největším počtu zúčastnili pohřbu.

Rok 1949
Na výborové schůzi bylo dohodnuto, že budou objednány tyto hadice: B-75 šedesát metrů, C-52 devadesát metrů, D- 25 dva metry.
Valná hromada se koná 6. února. Bratr Jan Nezval se vzdal funkce a na jeho místo je zvolen Karel Doležal. Náčelníkem je zvolen bratr František Šplouchal. Podnáčelníky Stanislav Piňos a Ladislav Blahůtka. Samaritán Josef Fiala . Zbrojíř Jan Setínek. Členové výboru: Kupka Alois, Šplouchal Břetislav, Poláček Aleš, Venera Antonín, Vojta František, Jan Burian. Smírčí soud : Jan Kraml, Jakub Novotný, Kučera Melichar. Revizoři účtů František Rýpal, Jaroslav Kučera. Náhradníci výboru: kučera Melichar, Kříž Jaroslav. Zpráva bratra náčelníka uvádí , že bylo během roku pořádáno 5 škol, řada rozprav, jeden ples, žňové hlídky po 28 dní. Bratr jednatel František Vojta podává zprávu: za uplynulý rok 7 schůzí protokolovaných a 3 schůze neprotokolované. Sbor má 28 členů , 1 samaritskou sestru a 13 členů přispívajících. Sbor odebírá „Hasičskou ochranu“, nyní „Hasičské rozhledy“. Sbor uspořádal podle pokynů O. H. J. slib členů prezidentu Klementu Gottwaldovi a oslavu narozenin Klementa Gottwalda. Bratr velitel oznamuje , že byl vyzván Místním národním výborem , aby členové sboru odpracovali určité hodiny při navážce hráze na rybník. Bratr velitel oznámil, že každý kdo půjde pracovat na hráz nahlásí se u něho.

Rok 1950
Valná hromada se konala 12. února 1950. Zpráva velitele Fr. Šplouchala: byly provedeny žňové hlídky, 2 poplachová cvičení, 1 pochodové cvičení a 4 zimní školy. V loňském roce byly koupeny nové hadice za 28200 korun. Sbor vlastní také novou motorovou stříkačku. Jednatel bratr František Vojta podal tuto zprávu : během roku bylo 8 schůzí. Sbor má 26 členů činných a 13 členů přispívajících. Odešel František Pitron. Zpráva pokladníka: celkový příjem 54443 korun. Celkové vydání 51660 korun. Pokladní hotovost je 2783 korun.

Rok 1951
Na hasičské schůzi bratr velitel přednáší o důležitosti prohlídek komínů , a že je potřeba u každého komínu udělat železná dvířka a dvojitou uzávěru.
26. března 1951 se konala ustavující schůze Místní jednoty československého hasičstva. Schůze se zúčastnilo 14 členů činných a 4 přispívající.
5. dubna proběhla volba funkcionářů: starosta Karel Doležal. Dva místostarostové Šplouchal František a Piňos Stanislav , organizační referent Kučera Jaroslav, referent pro výcvik Piňos Stanislav, jednatel Vojta František, pokladník a matrikář Venera Antonín, kulturní a osvětový referent Piňos Stanislav, referent preventivní ochrany Vrána Jakub, referent pro samaritánství a zdraví Fiala Josef, referent dorostu Nezval Josef, referent pro odborné školení Piňos Stanislav. Bratr velitel přečetl organizační řád Československého svazu hasičstva. Bratři hasiči se účastnili v hojném počtu pochodu míru 8. dubna a oslav prvního máje , na který šli ve stejnokrojích.

Rok 1952
Schůze Jednoty hasičské se konala 4. 2. 1952. Bratr velitel sděluje , že O. H. J. je rozdělena na nové okrsky. Náš okrsek je Mouřínov- Rašovice_ Křižanovice. Dále sděluje , že je třeba provést nábor nových členů, dorostu a mládeže. Benzín dostává Jednota prostřednictvím obce. Naše jednota dostala nové obleky a sice: Tři služební a šest pracovních.
Bratr náčelník František Šplouchal byl volán na M. N. V. kde mu bylo sděleno předsedou M. N. V. panem Františkem Fialou , že pro svůj věk 60 let jej zbavuje funkce náčelnické v jednotě hasičské.
Valná schůze jednoty hasičské se konala 20. února. Bratr starosta Karel Doležel přivítal přítomné a také hosta , předsedu M. N. V. Františka Fialu. Pan Fiala vysvětlil členům proč byl odvolán bratr náčelník. Je potřeba zvolit náčelníka mladšího. Po volbě , která následovala byl zvolen náčelníkem bratr František Kovařík, který k nám přestoupil z Bučovic.
Na schůzi 6. dubna jsou provedeny volby. Předsedou je zvolen Karel Doležel. Zvolení místopředsedové: 1. Kovařík František, 2. Piňos Stanislav, 3. Blahutka Ladislav. Pokladníkem je zvolen Antonín Bělohoubek mladší. Jsou přijati noví členové: Nezval Alois, Pernica Jar. , Fiala Alois, Šrum Jar., Raušer Jan, Bělohoubek Ant., Novotný Jan.

Rok 1953
Valná schůze se konala 5. března 1953. Proběhly volby. Starosta je zvolen Doležel Karel. 1.místostarosta Kovařík František. 2. místostarosta Novotný Jakub, jednatel Vojta František, pokladník Kraml Jan mladší, vzdělavatel Piňos Stanislav. Členové výboru: Raušer Jan star., Kučera Jaroslav, Burian Jan, Kučera Melichar, Šplouchal Břetislav. Dále bratr náčelník informuje , že dřevo na sušáky je přichystáno s přičiněním bratra Raušera Jana st. a s pochopením pro dobrou věc našeho lesního správce Ladislava Marka.
Další schůze se konala 2. 12. 1953. Nové směrnice nařizují, že pohonné látky a benzín mají být uskladněny ve zvláštní místnosti. Pozvaný bratr Jaroš zástupce okresní požární bezpečnosti, sdělil bratrům ,že v hasičské zbrojnici mají být pouze věci hasičské.Předseda M.N.V. a nikdo z občanů nemá ve skladišti a ve zbrojnici co pohledávat. Předseda M.N.V. Frant. Fiala odvolal bratra Kříže a bratra Poláčka aniž by o tom uvědomil místní požární sbor. Dále jednáno o finanční stránce požárního sboru. M.N.V. nemá právo kontrolovat hasičskou pokladnu, a též nemá právo určovat, že hasičská jednota musí přispívat bez dohody ze své pokladny nějakou částkou na jakékoliv věci. Projektovaná nádrž na vodu před Blahůtkovým nemohla být postavena poněvadž peníze při měnové reformě byly staženy O.N.V. zpět.

Rok 1954
Výroční schůze se konala 19. prosince.Bratr organizační referent Vojta uvedl, že uplynulý rok byl rokem rozkladu a nečinnosti jak požárního sboru tak M.H.J.. Bratr velitel František Kovařík vystoupil se sboru a zastupoval ho bratr Jakub Novotný , který svým jednáním a zásahem udržel P.S. a M.H.J. při životě.Byl zvolen nový výbor. Předsedou zvolen Karel Doležel v Mouřínově č.18, . místopředseda František Šplouchal st.,který bude současně velitelem P.S..2. místopředsedou Jakub Novotný č.92. Členové výboru: Josef Nezval č. 168, Frant. Vojta č. 159., František Pitron č. 5., Frant. Šplouchal č. 105., Antonín Hanák č. 99., Jan Burian č. 14., Jar. Kučera č. 54., Jiřina Chaloupková č. 116., Josefa Fialová č. 179., St. Piňos č. 6. Pokladníkem je zvolen Antonín Hanák.

Rok 1955
Bratr pokladník oznámil na schůzi, že čistý příjem z ostatkové zábavy je 1259 korun.
Bratr velitel informuje bratry , že se musí povinně zúčastnit okrskového cvičení v Rašovicích.
Valná hromada se koná 6.12 1955. Starosta vzpomněl úmrtí našeho dlouholetého vzdělavatele Stanislava Piňose. Zpráva jednatele uvádí, že k dnešnímu dni máme 33 bratří činných a 7 sester, 10 členů přispívajících. Zpráva zbrojíře bratra Jana Setínka uvádí, že je nutná oprava motorové stříkačky a nebo výměna za novou, neboť stříkačka sama se hodí k dekoraci a ne k potřebě. Na okresní konferenci do Bučovic jsou navrženi delegáti Kučera Melichar, Hanák Antonín, Kalivoda Oldřich. Volba Výboru proběhla stejně jako loni.

Rok 1956
Na schůzi hasičské jednoty 30. 10 . 1956, bratr velitel podává zprávu ze schůze okrsku. Bylo stanoveno provést prohlídky půd, komínů a elektrického vedení. Velitel dále sdělil, že sbor obdržel 10 párů nízkých šněrovacích bot, 10 pracovních obleků a loďky. Před žněmi sbor dostal 6 kožených opasků. Valná schůze požární jednoty se konala 16. 12. 1956. Po přečtení všech referátů bratr starosta schůzi ukončil.

Rok 1957
5. března o třičtvrtě na dvě je vyhlášen požár v továrně U.P. závodů v Bučovicích. Zúčastnilo se hašení 31 požárních jednotek. Místnímu sboru na místě uloženo chránit před ohněm kotelnu. Poněvadž tato je od vody dost vzdálena je nařízeno podávat vodu kloboučskému sboru. Při tomto mouřínovskému sboru hadice praskly a stříkačka se ucpala. Naše členstvo se pak účastnilo práce na budově. Oheň byl uhašen o šesté hodině večer. Nalezeny dvě ženy uhořelé a bylo zjištěno , že asi 15 osob se zachraňovalo skokem s druhého patra.
Valná schůze Č.S.P.O. se konala 7. 12. 1957. Proběhla volba výboru. Předsedou je zvolen Doležel Karel. Místopředsedou Šplouchal František starší. Jednatel František Vojta, pokladník Hanák Antonín, preventista Pitron František, zbrojmistr Setínek Jan, revizoři kučera Jaroslav a Burian Jan.

Rok 1958
Bratr František Novotný je vyslán na školení protipožární bezpečnosti pro státní statky. Za členy přijati Miroslav Kartus, Šplouchal František č. 45 . narozen 1941, Piňos Oldřich. Bratr velitel sděluje že sbor obdržel : 10 přileb, 80 metrů hadic B., 10 závěsů na sekerky, 5 párů gumových bot, jedno lanko s karabinou.
Valná schůze se konala 7. 12. 1958. Bratr velitel František Šplouchal zahájil schůzi a přivítal též bratra J. Langra jako hosta z okresu. Bratr jednatel podává zprávu: sbor čítá 32 členů a odebírá časopisy : „Požární Ochrana“ a „Technická Hlídka“.
Ustavující schůze nového výboru pro rok 1959: předseda Šplouchal František, velitel Pánek Josef, jednatel Nezval Josef, pokladník Hanák Antonín, preventář Pitron František členové výboru: Šplouchal František mladší, Kučera Melichar, Burian Jan, Setínek jan, novotný František. Revizoři účtů: Blahůtka Ladislav, kučera Jaroslav. Bratr předseda Šplouchal poděkoval bývalému předsedovi Bratru Doležalovi a jednateli bratru Vojtovi za jejich dlouholetou práci a obětavost v místní jednotě.

Rok 1959
Během roku je konána Ostatková zábava a Pomlázková zábava.Na schůzi 3. 6. 1959 je jednáno o uspořádání oslav 64 letého trvání sboru a sjezd rodáků. Ráno je budíček s hudbou po vesnici, potom položení věnců k pomníkům, slavnostní schůze Č. S. P. O. Mouřínov, požární cvičení na národní školu, koncert hudby na návsi, sraz účastníků na horním konci, průvod přes vesnici na hřiště, zahájení a vztyčení vlajek , předání diplomů, ukázkové cvičení Č. S. P. O. Bučovice, po programu volná zábava, taneční zábava v hostinci.
Schůze výboru se konala 7. 12. 1959. Na návrh výboru jsou vyloučeni následující členové pro neplnění svých povinností : Kučera Jaroslav, Kraml Jan, Fiala Josef, Blisa František, Vrána František, Pokluda Hynek.

Rok 1960
V tomto roce se začíná s nadstavbou a přístavbou budovy MNV. Přilehlá hasičská zbrojnice také nevyhovovala. Při stavbě prokázali zdejší občané hodně obětavosti. Tyto práce byly provedeny brigádnicky. Požární sbor kupuje nákladní automobil na který z části přispěl ONV.Je to Tatra 805. Tím se značně zvýšila akceschopnost zdejšího požárního sboru.Sbor vlastní 2 motorové stříkačky. O celou požární výzbroj a také o výcvik mladých požárníků, neboť zdejší sbor byl v převážné většině omlazen , se stará Josef Pánek. Je požárníkem z povolání v Brně. Práci tuto dělá velmi dobře a každou svoji volnou chvíli věnuje zdejšímu sboru. Je u mladých požárníků velmi oblíben.

Rok 1961
V letošním roce byla dodělána budova MNV a hasičská zbrojnice.Podle informací s. Fajta, obecního pokladníka byla vynaložena částka na tuto stavbu 120000 Kč. Zařízení a vybavení budovy bylo urychleně dokončeno, aby provoz mohl být zahájen ještě v tomto roce. Malování celé budovy provedl zdejší malíř Celbr Eman. Stolařské práce na celé budově dělal zdejší rodák, stolař Novotný Jaroslav. Provoz byl zahájen 15. prosince.

Rok 1962
Předsedou svazu požární ochrany je Pánek Josef mladší.

Rok 1963
V celé naší republice probíhá školení civilní ochrany v případě atomové války. Toto školení musí absolvovat všichni občané naší republiky. Také v naší obci bylo toto školení provedeno na několik etap. Zaměstnanci státního statku a ženy v domácnosti školil Gougela Frolián, bývalý tajemník MNV.

Rok 1964
Byla zakoupena siréna pro požárníky. Její slyšitelnost je deset kilometrů. Bude nainstalována na budově MNV.

Rok 1965
Činnost sboru je v útlumu.

Rok 1966
Požárníci v letošním roce pořádali ples.
Jako každý rok tak i letos požárníci pořádali ostatkovou zábavu. Na ostatky se chodí po vesnici v maskách a co se nejvíce líbí dětem je vodění medvěda.Tímto průvodem se zakončuje masopust. Občané dávají peníze, vajíčka , víno a maso. Tyto produkty se prodávají a ze zbytku se udělá pro ty, kteří se zúčastnily maškarády, hostina. V dřívějších dobách byly ostatky tři dny. Třetí den se pochovávala basa. Tato tradice upadla v zapomenutí.

Rok 1967
Předsedou požárníků je Kříž Jaroslav. Požárníci jsou připraveni chránit jak soukromý tak i veřejný majetek. Dělají preventivní prohlídky. Tradičně pořádají ostatky.

Rok 1968
Dosavadní president ČSSR Antonín Novotný se pod tlakem celého národa vzdal své funkce. Národní shromáždění zvolilo nového presidenta ČSSR – armádního generála Ludvíka Svobodu. Předsedou vlády se stal ing. Oldřich Černík. Národnímu shromáždění předsedá Josef Smrkovský. Prvním tajemníkem je Alexandr Dubček. Národní frontě předsedá dr. Kriegel.
21. srpna 1968 naše území obsadila vojska SSSR, Polska, Německé demokratické republiky, Maďarska a Bulharska. Naše obec nebyla vojsky obsazena. Cizí vojska byla dezorientována. Ukazatele směru byly vytrhány a obráceny. Tak se stalo, že kolona tanků a vozidel přijela do naší obce. Obrátili se však a bez konfliktu odjeli.

Rok 1969
V tomto roce není o požárnících v obecních kronikách nic uvedeno.

Rok 1970
V roce 1970 se oslavilo výročí 600 let trvání obce, sjezd rodáků a 25 let od osvobození.
Program slavnosti: V sobotu 22. srpna se konalo : průvod krojované hudby vesnicí, slavnostní zasedání rady MNV a MV NF – uvítání rodáků, odchod na hřiště, slavnostní odpoledne / fotbal. zápas / , taneční zábava v sále OB a na parketě – hraje krojovaná hudba ze Sobůlek a Moravanka. Neděle 23. srpna: budíček – hudba ze Sobůlek, mše v Bučovicích, prohlídka obce, prohlídka požární techniky, výstava fotografií, trénink motokár, závod motokár, do 19 hodin besedy, tanečky, slavnostní rozloučení.

Rok 1971
20. února požárníci pořádají tradiční ostatkovou zábavu. Odpoledne je průvod maškar s hudbou po vesnici. Výtěžek z večerní zábavy a peníze vybrané po vesnici jdou na výzbroj a potřeby pro požárníky.

Rok 1972
12. února požárníci pořádají ostatky. Po průvodu maškar vesnicí s hudbou se večer pokračuje v sále. Hraje dechovka SZK Ždánice.

Rok 1973
1.března požárníci pořádají tradiční ostatkovou zábavu . Mají velkou návštěvnost.

Rok 1974
Požárníci koncem února pořádali masopustní ostatky.

Rok 1975
V sobotu a v neděli 12 a 13 července byla uspořádána oslava 80 let trvání Svazu požární ochrany v Mouřínově.V sobotu večer byla taneční zábava. V neděli dopoledne se konala slavnostní členská schůze, na které po projevech předsedy SPO soudruha Nezvala a zástupce OV SPO soudruha Kubáčka předali zástupci OV osmi členům SPO medaile „ Za věrnost“ . Nejstarší člen Jakub Novotný dostal medaili za 50 let členství. 14 členům bylo předáno „Čestné uznání ZO“. Dále obdržela ZO SPO u příležitosti těchto oslav a 30 výročí osvobození „Pamětní list“ od MNV Mouřínov. Na závěr schůze byly promítnuty dva filmy. Odpoledne prošel vesnicí slavnostní průvod požárníků se starou i novou požární technikou až na hřiště. Zde mladí požárníci předvedli ukázkové cvičení.
Předsedou ZO SPO byl v letošním roce s. Josef Nezval. SPO měl 28 členů. Členové SPO vykonali preventivní prohlídky v celé obci, prováděli cvičení civilní obrany, v květnu byl ve zbrojnici „ Den otevřených dveří“. Během roku u nás dvakrát hořelo. Jednou na farmě státního statku od zkratu na elektrickém vedení začala hořet sláma. Díky klidu a rozvaze zaměstnanců – požárníků se oheň nerozšířil a uhašen byl za pomoci požárníků z Bučovic. Při druhém požáru shořelo podkroví a část střechy na dvojdomku Státní ho statku. Opět oheň uhasili požárníci z Bučovic vodou z cisteren , protože v zemědělském závodě není voda pro požární účely.
15. února uspořádali požárníci ostatky se starými zvyky a večer taneční zábavu.
Dalšími akcemi bylo uspořádání zájezdů do Židlochovic, Mikulova, Lednice a Bratislavy.
Požárníci pracovali také na úpravě obce, pomáhali v zemědělství, byl dokončen sušák na hadice, u zbrojnice opraveny a natřeny dvoje vrata, dána do provozu ruční čtyřkolová stříkačka. Dále se pracovalo na údržbě požární techniky a vodních zdrojů. Celkem požárníci odpracovali 1365 brigádnických hodin.

Rok 1976
Předsedou ZO SPO byl v letošním roce Josef Nezval. Požárníci v zimním období konají školení a v létě praktický výcvik. V létě provedli preventivní prohlídky v celé obci, včetně provozoven / škola, obchody , tělocvična /.Bylo prohlídnuto 178 domů a bylo zjištěno 43 závad. V říjnu bylo provedeno za pomoci požárníků z Bučovic druhé námětové cvičení na objekty zemědělského závodu.
V sobotu 28. února uspořádala ZO SPO požárnické ostatky se starými zvyky. Večer byla ostatková zábava.
Požárníci odpracovali celkem 797 hodin a to na údržbě požární techniky 155 hodin, vodních zdrojů 12 hodin, zbrojnice 40 hodin, výzbroje a výstroje 117 hodin. V akci Z odpracovali 306 hodin, na pomoc zemědělství 167 hodin.

Rok 1977
ZO SPO měla v roce 1977 28 členů. Členové vykonali preventivní prohlídky ve 177 domech. Během roku bylo provedeno několik cvičení připravenosti požárního družstva. Při povodni 14. června odpracovali členové SPO 95 hodin při záchranných a uklízecích pracích. V únoru uspořádali požárníci tradiční ostatky. Večer byla ostatková zábava. Členové SPO pracovali také na úpravě obce a v akci Z – 245 hodin , v zemědělství odpracovali 134 hodin, na údržbě požární techniky a vodních zdrojů odpracovali 459 brigádnických hodin.

Rok 1978
Svaz požární ochrany má 36 členů. Jeden člen tragicky zahynul při cestě do zaměstnání. 21. ledna 1978 jej zachytila na železničním přejezdu lokomotiva a smrtelně jej zranila. Byl to dlouholetý pokladník SPO František Havlíček.
SPO provedl v tomto roce preventivní prohlídky. Letos bylo zjištěno 46 závad, což představuje stálé nebezpečí vzniku požáru. Dle informací Aloise Venery je požární technika v havarijním stavu : Tatra 805 i požární stříkačka P.S.8.
Přes veškeré úsilí některých členů se ale práce s mládeží nedaří.
Již tradičně několik desítek let jsou požárníci pořadateli ostatků. Také letos se ostatky vydařily.

Rok 1979
ZO SPO má 35 členů. Pracují v ní osvědčení funkcionáři: Nezval Josef , Venera Alois, Pitron Jaroslav, Procházka Pavel, Piňos Pavel a další. V letošním roce byly provedeny preventivní prohlídky v měsíci lednu a únoru.
V obci je jen jedna vodní nádrž a ta je v parku na dolním konci. Je v ní asi 40 m3 vody. Celý vrchní konec a zemědělský závod ČSS je bez vody pro požární účely. S požárním vozidlem Tatra 805 jsou problémy. Více se opravuje než jezdí. Předseda i velitel si myslí , že je lepší takové vozidlo vyřadit z provozu.
Revizní správa požární ochrany základní organizace zní: K 1.1. 1980 je v pokladně 3885,50 Kč.

Rok 1980
V tomto roce se sbor zaměřil na ochranu hodnot a prevenci proti požárům . Jsou pořádány preventivní prohlídky. Pro zlepšení práce s mládeží je potřeba větší spolupráce se Základní školou. V měsíci únoru byla pořádána ostatková zábava.

Rok 1981
Základní organizace má 31 členů.28. února požárníci pořádali ostatky. Ve sboru působí také 14 mladých požárníků. V rámci oslav MDD se podíleli s ostatními organizacemi na táboření dětí. Dětem tam požárníci předvedli hašení ručními hasícími přístroji, požárnickou štafetu a požárnický útok s vodou.
V lednu a únoru byly provedeny preventivní prohlídky.
Technika SPO: požární vozidlo Tatra 805 je po generální opravě. Požární stříkačka PS8 je v dobrém technickém stavu.V Rašovicích na okrskové soutěži se družstvo umístilo na druhém místě.

Rok 1982
V letošním roce má sbor 37 členů. V listopadu zemřel dlouholetý požárník Jan Burian. Během roku vstoupilo do ZO sedm nových členů z toho pět mladých požárníků, kteří po dovršení 15 let chtějí i nadále v požární ochraně pracovat. Okresní požární inspekce darovala 6 chemlonových hadic a nový akumulátor do požárního vozidla.
Při sboru pracuje i 14 členné družstvo mladých požárníků, vedených s. Kalivodou Oldřichem mladším.5. června se uskutečnil zájezd do Prievidze a Bojnice. Zájezdu se zúčastnilo 24 dětí a 20 dospělých.
Pro příští volební období se nepodařilo sestavit nový výbor . Bez řádného výboru není možno pracovat. V současné době všechno potřebné zajišťuje jednatel Venera Alois.

Rok 1983
Organizace má 42 členů. 25. 12 . 1983 zemřel jeden s nejstarších členů s. Jan Raušer. Byla vybudována kanalizace kolem MNV a zbrojnice. V únoru byly provedeny preventivní prohlídky. 22. dubna byla provedena na hřišti praktická ukázka hašení ručními hasicími přístroji. Požárníci se společně zúčastnili oslav 1. máje v Bučovicích. 18. června se náš sbor zúčastnil oslav 90 let trvání požárního sboru ve Vícemilicích. Cvičilo se z ruční čtyřkolovou stříkačkou a motorovou PS8.
V současné době je ve sboru 14 mladých požárníků a 8 mladých požárnic. Mládež vedou Poláček Petr a Venera Jan.

Rok 1984
Svaz požární ochrany má 48 členů. Na slavnostní členské schůzi bylo vzpomenuto 21. června 1984 . Stodvacáté výročí založení tehdejšího „Hasičského sboru“. První český hasičský spolek vznikl 22. května 1864 ve Velvarech na okrese Kladno. Vyškov patří mezi nejstarší hasičské spolky na Moravě, který zde byl povolený roku 1868. V Bučovicích byl založen roku 1875 a v naší obci roku 1895.
V prosinci 1983 byla podepsána dohoda s MNV Mouřínov o převzetí prostředků požární ochrany do socialistické péče.V této soutěži je zapojený celý výbor požárníků včetně několika dalších členů. Tato dohoda vstoupila v platnost od 1. 6. 1984 a z jejím plněním jsou obě smluvní strany spokojeny. Houkání sirény každou neděli ve 12. hodin bylo zrušeno, houká se jen služebně na pokyn okresní požární inspekce požární ochrany.
Preventivní prohlídky se prováděli od 15. ledna do 15. února. Bylo prohlídnuto 171 obytných budov a 10 malých provozoven a zjištěno 22 závad.
31. ledna 1984 byla dovezena z OIPO z Vyškova nová požární stříkačka P.P.S. – 12. 18 května proběhlo v obci okrskové cvičení na objekty státního statku.
V okrskové soutěži požárních družstev dospělých se naši požárníci umístili na 2 místě. Mladí požárníci navštívili během roku veřejný požární útvar v Bučovicích, závodní požární sbor UP závodů Bučovice a bučovický vojenský útvar.
6. října 1984 se zúčastnili závěrečné hry „Plamen“ ve Vyškově – Marchanicích. Starší dívky se umístily na 3. místě a hoši obsadili 7 místo. Požárníci odpracovali při údržbě techniky a v akci „Z“ a v zemědělství 576 hodin.

Rok 1985
Svaz požární ochrany má ke dni 1. 10. 1985 54 členů. Z toho počtu jsou 3 ženy. Ve sboru je 22 členů osmnáctiletých. Na preventivních prohlídkách se podílelo 17 požárníků a odpracovali zde 447 hodin.
23. 2 . 1985 byly uspořádány tradiční hasičské ostatky.
9.6. 1985 proběhly oslavy 90 let trvání požárního sboru v Mouřínově , za přítomnosti náčelníka OIPO s. mjr. Fialy a náčelníka Krajské výzbrojny požární ochrany s. Kopečka.
20. 4. 1985 byla uspořádána soutěž „Plamen“ pro obvod Bučovic. Cvičilo 14 družstev a naši mladí požárníci se umístili na 3 a 6 místě. V okresním přeboru jednotlivců se dne 27 dubna 1985 umístili : Štec na 4 místě , Janků na 4 místě, Kežlínková na 6 místě , Chalabalová na 10 místě.
Ve výboru pracují : Pitron Jaroslav předseda, Venera Alois jednatel, Kalivoda Oldřich velitel, Poláček Petr strojník, Kežlínek Josef a další..

Rok 1986
Výroční členská schůze proběhla 30. listopadu 1986 v kavárně místního pohostinství. Přítomni byli hosté: Jiří Kulla – delegát OV, František Kachlík – MěVSPO Bučovice, Miroslav Smejkal – předseda VO KSČ. Minutou ticha byla uctěna památka dvou zemřelých členů: Josefa Nezvala a Jakuba Novotného. Zprávu o činnosti přednesl s. předseda Jaroslav Pitron. Naše ZO má k dnešnímu dni 55 členů. 5 chlapců je na vojně. Od 1.1. 1986 jsme součástí Mě NV Bučovice. Kronikářem byl zvolen s. Venera Alois. Prevence byly provedeny v lednu a únoru. V naší obci máme techniku : Tatru 805, požární stříkačku PS8, PPS 12 a starou ruční čtyřkolovou stříkačku. Ve sboru máme 12 starších žáků a žákyň a 8 mladých požárníků. Zůčastnili se závěrečného kola hry Plamen v Rousínově a obsadili zde 15 místo. V letošním roce odevzdali 280 kg. Papíru. 7. června soutěžili naši dorostenci ve Vyškově v branné hře Plamen a obsadili 8 místo. S. Šplouchal František č. 105 přednesl revizní zprávu.

Rok 1987
21. února 1987 se konaly ostatky. Zůstatek z ostatků činil 2441 Kč. V březnu byly ukončeny preventivní prohlídky. Vedoucím kolektivu dorostenců je Venera Jan. V příštím roce je plánována oprava fasády budovy MNV. Výbor rozhodl zabudovat do garáží nová plechová vrata , která nám MěNV v Bučovicích zaplatí. V sobotu 20. června 1987 se konala na hřišti v Mouřínově okrsková soutěž požárních družstev dospělých.
Pionýrský tábor pro naše mladé požárníky proběhl ve dnech 3 až 5 července 1987 v prostoru vojenské střelnice za Kloboučkami. Vojáci nám zapůjčili vojenský stan, 20 lehátek a polní kuchyni. Tábora se zúčastnilo 15 dětí a 9 dospělých.
V pátek 26. června 1987 se přehnala nad naší obcí průtrž mračen , která zanechala ve vesnici škody, které byly po celou noc odstraňovány. Voda s blátem zatopila náves vesnice a vyplavila sklepy u Smejkalů, garáž u Josefa Kučery a sklep a byt u Jana Švece. Členové ZO pracovali v pátek celou noc a v sobotu byla tato akce zakončena ve 21 hodin. Požárníci při těchto akcích odpracovali 561 hodin.
Výroční členská schůze se konala 29. listopadu 1987 v kavárně místního pohostinství.

Rok 1988

V únoru sbor pořádal tradiční ostatky. Na přípravě ostatků se podíleli bratři: Kežlínek, Pitron, Šplouchal , Setínek, Beneš, Rotrekl, Štec, Poláček, a v menší míře přispěli i ostatní členové.
Družstvo dospělých se zúčastnilo soutěže. Hra Plamen se konala 28. 5. 1988 v Hruškách při oslavě 100 let založení sboru. Družstvo dorostu se 4.6. 1988 zúčastnilo soutěže v Ivanovicích.
Výroční členská schůze se konala 11. 12. 1988.

Rok 1989
Při pořádání ostatků hlavní díl práce a poviností ležela na bedrech těchto bratří: Kežlínek, Štec , Pokorný, Vařák, Pitron Jan, Poláček Petr, Nešťák Jan, Kraml Jan. Ostatní členové se podíleli na zajištění průvodu masek po vesnici a na výzdobě sálu.
V březnu proběhla inventarizace majetku sboru. Místo Tatry 805 bude sboru přidělena Avie, která bude převezena z Bučovic.
Náš sbor se zúčastnil oslav založení požárních sborů v Rašovicích a v Křižanovicích.
13. května se sbor zúčastnil požární soutěže ve Vícemilicích.
Byly provedeny preventivní prohlídky v obci . Zúčastnili se jich bratři požárníci : Pitron Jaroslav, Nešťák Jan, Kežlínek , Vintr Antonín, Pánek Josef, Švec Jan, Venera Alois, Venera Jan, Štec Imrich, Smejkal Radek, Poláček Petr.

Rok 1990
17. 2. 1990 se konaly ostatky. Na schůzi bylo rozhodnuto , že oslavy 95 let založení hasičského sboru v Mouřínově se budou konat 30.6 a 1.7. 1990.
Na schůzi 29. 3. byla provedena kontrola prováděných preventivních prohlídek.
V roce 1990 uplynulo 95 let od založení SDH v Mouřínově. Tyto oslavy však nebyly uskutečněny, poněvadž v druhé polovině května a v červnu byla naše vesnice třikrát za sebou zaplavena až 30 centimetrovou vrstvou nánosu z polí. V listopadu byla provedena příprava na výroční valnou hromadu, která se bude konat 11. ledna 1991. Byla sestavena kandidátní listina pro volby.

Rok 1991
Výroční valná hromada se konala 11. ledna 1991 v kavárně pohostinství. Zprávy o činnosti sboru přednesli pověření činovníci. Schůzi zahájil bratr Poláček Petr.Přivítal delegáta OV bratra Kopečka. Přítomno bylo 29 členů, omluveni byli 3 členové. Provedla se volba nového výboru. Starostou SDh byl zvolen Pitron Jaroslav bytem č. 114, náměstek starosty Rotrekl Jan č. 66, velitelem sboru SDH Poláček Petr č. 38, preventistou Kalivoda Oldřich č. 131, hospodář Kežlínek Josef č. 106, jednatel Horák Vladislav č. 155, vedoucí mládeže Venera Jan č. 96, strojník Pánek Josef č. 1, hospodář MTZ Pitron Jaroslav mladší č. 154, revizoři: Smejkal Radek, Štec Imrich, Kežlínek Josef. Delegáti na okresní valnou hromadu : Poláček Petr, Pitron Jaroslav st. . Byl schválen příspěvek členů činných: člen 15 Kč, přispívající 20 Kč. Sbor odebírá „Hasičské noviny“ a „ Hasičskou revue“
Ostatky se konaly 16. 2. 1991.Každý z členů se zhostil svých úkolů dobře a ostatky proběhly k všeobecné spokojenosti.
Na další schůzi bylo projednáno půjčování hasičských věcí : půjčování čerpadla, nabíječky , žebříku výsuvného. Dne 3.7. 1991 byla uzavřena dohoda mezi hasičským sborem a Městským národním výborem.

Rok 1992
17. 1. 1992 se konala valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Mouřínově. Přítomno bylo 20 členů a 1 host. Za okresní sdružení byl přítomen Karel Matula. Schůzi zahájil Poláček Petr velitel sboru. Starosta sboru přednesl svou zprávu o činnosti sboru. Pan Štec Imrich starší přednesl revizní zprávu za rok 1991. Pan Pitron podal zprávu ze zasedání hasičské akciové spořitelny.

Rok 1993
V tomto roce jsme se zúčastnili oslavy 100 let založení hasičského sboru ve Vícemilicích. Na slavnosti předvedli námětové cvičení s ukázkou historické techniky.
5.1 1993 se konala valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Za okresní sdružení byl přítomen bratr Kula. Revizní zprávu přednesl bratr Pitron. Ve své zprávě uvedl , že 10 členů se zúčastnilo hašení mezí v Hrubé louce. Zprávu o činnosti a hospodaření SDH přednesl Bratr Kežlínek.
16. května se mouřínovští hasiči zúčastnili cvičení , které se konalo na hřišti v Kloboučkách.
Členská základna byla seznámena s usnesením Výroční valné hromady hasičů okrsku Bučovice, konané dne 7. března v hasičské zbrojnici v Bučovicích.
Hasičský sbor pořádal květnovou zábavu, konanou 22. května. 21. dubna proběhlo jednání starostů sborů SDH ve Vyškově. Na dalších schůzkách se jednalo o preventivních prohlídkách komínů.

Rok 1994
Valná hromada SDH se konala dne 14. 1. 1994. Přítomno bylo 15 členů. Z hostů byl přítomen : za Okresní sdružení Kopeček Bohuslav, z pojišťovny Kolofík Jan. Byly přečteny zprávy o činnosti SDH a hospodaření za uplynulý rok. Byl schválen plán činnosti na rok 1994.Byl schválen návrh na zvýšení členského příspěvku : činní hasiči budou platit 25 Kč a přispívající hasiči 30 Kč .
Dne 7.7. 1994 náš sbor zasahoval při požáru v naší obci. Hořel domek pana Jar. Zikmunda. Na pomoc přijela zásahová skupina hasičů z Bučovic. Škoda při požáru byla 50 000 Kč . Zúčastnilo se 15 členů SDH Mouřínov.
V průběhu roku bylo zajištěno pojištění domů občanů u Hasičské pojišťovny.

Rok 1995
Valná hromada se konala 13.1. 1995. Byla přečtena zpráva o činnosti SDH za rok 1994 a zpráva o hospodaření za rok 1994. Bylo přítomno 20 členů SDH. Za okresní sdružení byl přítomen Kopeček Bohuslav. Valná hromada uložila členům úkoly na tento rok. Je to především zajištění hladkého průběhu oslav 100 let založení SDH v Mouřínově. Tyto oslavy proběhnou 1 a 2 července 1995. Byl určen přípravný výbor , který měl sehnat sponzory a zajistit důstojnou reprezentaci sboru. SDH v Mouřínově má členskou základnu : 35 mužů a 1 ženu. Revizní zprávu přečetl Smejkal Radek a Štec Imrich starší.
Oslavy 100 let založení SDH proběhly v pořádku a k všeobecné spokojenosti.

Rok 1996
V únoru sbor pořádal tradiční ostatky. Hrála hudba z Kroměříže.
V létě se sbor účastnil na oslavě 90. let založení SDH Klobouček.Náš sbor provedl názornou ukázku hašení koňskou stříkačkou.
V tomto roce byl zrušen SDH v Marefích a Městský úřad v Bučovicích nám dal některé věci do výbavy : hadice, rozdělovač , sací koš.
V prosinci na členské schůzi byl připravován program na Valnou hromadu a na ostatky, které se budou konat 8.2. 1997.

Rok 1997
Výroční valná hromada se konala 17. 1. 1997. SDH Mouřínov má do dnešního dne 37 členů, z toho jednu ženu. Byl schválen plán na tento rok: dodělat prohlídky komínů, zlepšit činnost s mládeží.
Náš sbor se podílel na hašení požáru domu pana Buriana v Mouřínově. Hasit pomáhali profesionální hasiči z Bučovic. Po požáru na schůzi byly rozebrány naše nedostatky při hašení. Dali jsme si požadavek na vybavení mužstva ochrannými prostředky: oblečení, boty, rukavice , atd. Po hodinové debatě to bylo zamítnuto , nejsou peníze.
Placení členských příspěvků bylo navrženo na částku 60 Kč za člena nad 18 let a do 18 let částka 50 Kč.

Rok 1998
16. 1. 1998 se koná Valná hromada. Byl přítomen delegát z okresního sdružení pan Kopeček Bohuslav. Schválil se plán činnosti na letošní rok.Musí se provést údržba techniky, účast v požárním sportu a provést preventivní prohlídky. Byla schválena výměna pokladníka. Místo pana Kežlínka byl odsouhlasen většinou Zdražil Josef. Byl navržen nový hospodář .Za Pitrona Jaroslava mladšího byl navržen Vintr Antonín. Návrh nebyl přijat. Hospodářem zůstal Pitron Jaroslav.
Sbor se zúčastnil oslav 90. let založení SDH Čerčín. Náš sbor zde provedl ukázku koňské stříkačky.

Rok 1999
Schůze v tomto roce bude zajišťovat jednatel Venera Alois. Byly pořádány ostatky.
13.3. 1999 byl pořádán dětský den. Akce se zúčastnilo asi 70 dětí. Na akci přispěl : Městský úřad v Bučovicích 500 Kč, ZdeZa Nářadí 200 Kč.
3.4. 1999 hasiči uspořádali posezení pro manželky všech hasičů v kulturním domě.
Na podzim bylo při referendu rozhodnuto o odtržení obce od města Bučovic. Pan Poláček a pan Pitron provedli inventuru. Městský úřad po osamostatnění po nás požadoval hasičské auto. Bylo rozhodnuto , že nám zústane.

Rok 2000
Valná hromada se koná 14. ledna 2000. Byli přijati noví členové: Rotrekl Zbyněk, Orel Jiří, Venera Pavel, Vlach Michal. Za Městský úřad byl přítomen pan Lazor , který poděkoval za Městský úřad. Byly provedeny volby. Novým starostou byl zvolen Kalivoda Oldřich starší, náměstkem starosty Poláček Petr, velitel Pánek Josef, zástupce velitele Pánek Josef mladší, strojník Rotrekl Jan, preventista Kalivoda Oldřich mladší, jednatel Švec Jan, pokladník Vintr Antonín mladší, do výboru byly zvoleni : Pitron Jaroslav mladší, Šplouchal Jiří, Bárek Ivo, Štec Imrich, Rotrekl Jaroslav mladší . Revizní komise: Horák Vladislav , Přibilík Josef.
26.2 sbor pořádal ostatky. Na další členské schůzi pokladník přednesl příjmy a výdaje , které jsou zapsány. Z ostatků byl čistý příjem 9600 Kč.
V březnu byl pořádán dětský karneval. Akce se velmi podařila.
V březnu byla provedena inventura novým Obecním úřadem. Dne 22.dubna byla provedena úprava okolí klubovny a hasičské zbrojnice. Byla provedena přípojka vody a vyčištěn odpad dešťové vody.
V květnu byl proveden sběr železného šrotu. Těšil se velkému zájmu občanů. 20. května byla pořádána májová zábava. 21. května se konala na místním hřišti okrsková soutěž v hasičském sportu. Soutěž se konala ke 105 výročí založení SDH v Mouřínově. Naše družstvo se umístilo na prvním místě.
Na žádost Obecního úřadu pročistili naši členové kanalizaci na dvorech pana Piňose a pana Pitrona.
V červnu provedli členové SDH vyčištění a vystříkání požární nádrže. 17. června se náš sbor zúčastnil oslav 125let založení SDH Bučovice. Naši členové předvedli perfektní práci s ruční koňskou stříkačkou.
24.6. 2000 náš sbor uskutečnil spolu s TJ Mouřínov dětský den.
30.9. 2000 se uskutečnil zájezd do Čejkovic spojeného s návštěvou sklepa .
Starší žáci se zúčastnili soutěže v Kobeřicích, kde obsadili 18 místo. Koncem roku se jednalo o uspořádání valné hromady a dolaďovaly se podrobnosti.

Rok 2001
Výroční valná hromada se konala 12. 1. 2001 v kavárně místního pohostinství. Schůze se zúčastnilo 45 členů. Jako hosté byli přítomni : starosta obce pan Rotrekl Jaroslav a delegát okresního sdružení pan Filípek. Všichni zúčastnění uctili minutou ticha památku zesnulého bratra hasiče Šplouchala Břetislava. Na schůzi vystoupili se svým programem mladí hasiči.
Zprávu o činnosti sboru za uplynulý rok přednesl starosta sboru bratr Kalivoda Oldřich starší. Plán činnosti v tomto roce přednesl bratr Poláček Petr. Zprávu kontrolní a revizní činnosti přednesl bratr Vladislav Horák. V diskusi vystoupil starosta obce pan Rotrekl Jaroslav se svým příspěvkem. Poděkoval našemu sboru za dobrou spolupráci s Obecním úřadem. Kladně hodnotil naši činnost , hlavně práci s mládeží, brigádnické akce a přislíbil další spolupráci našeho sboru s Obcí Mouřínov.
17.2. 2001 se konaly tradiční ostatky s průvodem masek po vsi a večerní zábavou. Ostatků se zúčastnilo asi 22 masek.
V sobotu 10.3. 2001 se uskutečnil dětský karneval. Programem prováděli bratr Vintr Antonín mladší a bratr Poláček Petr.
V dubnu proběhl sběr železného šrotu. V květnu se konala zábava. 9. června 2001 se sbor zúčastnil oslav 110 let založení SDH v Rašovicích. Naši hasiči předvedli ukázku útoku s koňskou stříkačkou. V červnu hasiči vyčistili vodní nádrž a spojili ji s cvičením mladých hasičů.
V pátek 29.6. 2001 naše SDH pořádalo pro naše mladé hasiče dětský tábor v Kloboučkách. Mladí hasiči celou sobotu procvičovali hasičské dovednosti a na závěr dne nacvičovali útok bez vody a potom i útok s vodou. Tábor se všem líbil a všichni s ním byli spokojeni.
14.7. 2001 se sbor zúčastnil oslav 95. let založení SDH v Kloboučkách.
Obecní úřad zakoupil pro zásahovou jednotku oděvy. Bratr Pitron zakoupil našim mladým hasičům přilby.
24.8. 2001 se konala členská schůze. Po vzájemném napadání byla předčasně ukončena. Velitel hasičů Pánek Josef starší položil funkci a odevzdal klíče od zbrojnice.
Mladí hasiči mají zájem o práci v hasiči. Novým vedoucím mládeže se stal Michal Vlach.

Rok 2002
Valná hromada se konala 11. ledna 2002.Přítomno bylo 21 dospělých hasičů a 21 mladých hasičů. Za okresní sdružení byl přítomen pan Kopeček. Starosta SDH Bratr Kalivoda Oldřich starší přednesl velice rozsáhlou zprávu o pestré činnosti našeho sboru. Velice kladně hodnotil práci s mládeží. Zprávu o činnosti na rok 2002 přednesl bratr Vintr Antonín mladší. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl bratr Horák Vladislav. Dále následovala volba velitele a doplnění výboru. Za velitele je zvolen Vintr Antonín mladší. Zástupce velitele bratr Kalivoda Oldřich mladší , pokladníkem bratr Rotrekl Jan. V diskusi promluvil bratr Švec Jan za Obecní úřad a poděkoval všem členům SDH a za starostu obce v zastoupení uvedl do funkce velitele bratra Vintra Antonína.
Ostatky se konaly 2. února 2002. V sobotu se konal dětský karneval. Obě akce se velmi podařily.
Na členské schůzi se vzdal funkce jednatele bratr Švec Jan , na vlastní žádost.
V březnu se konal sběr kovového odpadu. V květnu SDH pořádal Májovou zábavu.
16.6. 2002 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním útoku v Kloboučkách. Zúčastnila se dvě družstva dospělých a mimo soutěž jedno družstvo mladých hasičů.
29.6. 2002 proběhl na hřišti TJ. Mouřínov dětský den. Mladí hasiči předvedli své hasičské dovednosti . K večeru byl zapálen táborák a celá akce byla zakončena diskotékou.
Na školení vedoucích mladých hasičů byly Pitronová Veronika , Pitronová Markéta, Sádlík, Zdražil, Vlach Michal. 31. srpna se pořádal táborák na ukončení prázdnin.
Byla provedena inventura majetku SDH . Některé nedostatky se musí dořešit v průběhu roku.

Rok 2003
Valné hromady se účastnilo 12 členů a 23 mladých hasičů. Konala se v kavárně místního pohostinství 10. ledna. Za hosty byl přítomen starosta Obce pan Rotrekl Jaroslav a paní Bělohoubková Lenka. S kulturním pořadem přispěli mladí hasiči. Byla provedena volba nového velitele hasičů Byl jím zvolen bratr Jaroslav Pitron mladší. Bratr starosta přečetl svoji zprávu. Byla obsáhlá , neboť sbor měl velmi rozsáhlou činnost.Zprávu revizní a kontrolní komise přednesl Venera Pavel. Po diskusi následovalo občerstvení a po ukázkách videa schůze skončila.
V sobotu 8.3. 2003 proběhly tradiční ostatky. Večer hrála skupina „ Víkend“ z Miroslavi.
V sobotu 15. 3. 2003 připravili členové SDH a Sdružení nezávislých kandidátů Mouřínov výšlap ke Zlatému jelenu.
V březnu pořádal SDH dětský karneval. Po soutěžním odpoledni následovala diskotéka.
Sbor dvakrát zasahoval při vypalování trávy ve Žlebě. V dubnu byl proveden sběr železného šrotu. Bylo provedeno čištění požární nádrže.Sbor se zúčastnil na oslavách 110 let založení SDH ve Vícemilicích.
Na schůzi 1.8. 2003 bratr starosta Kalivoda Oldřich starší pokládá funkci. Bratr velitel Pitron Jaroslav mladší pokládá také funkci.
Na opravu zvonice proběhla sbírka , která se pořádala pod hlavičkou SDH Mouřínov. Koncem září zazněla kritika na téma sbírky, protože nevíme jak proběhla a kolik se vybralo.
Ke konci roku proběhla příprava na výroční Valnou hromadu.

Rok 2004
Výroční valná hromada se konala 9.1. 2004. Přítomno bylo 20 hasičů a 21 mladších hasičů. Za hosty byl přítomen pan Kopeček za Okresní sdružení a za Obecní úřad starosta obce pan Vintr. Zprávu o činnosti sboru v roce 2003 přednesl bratr Poláček.Zprávu revizní a kontrolní komise přečetl bratr Horák Vladislav. Do pokladny bylo během roku přijato 54 627 Kč a výdaje činily 50 534,70 Kč. Byla provedena volba výboru. Za starostu byl zvolen Poláček Petr, místostarostou Kalivoda Oldřich starší, velitel Vintr Antonín mladší, zástupce velitele Pitron Jaroslav mladší, jednatel Švec Jan, pokladník Rotrekl Jan, strojník Vykoukal Vlastimil a Vlach Michal, kronikář Šplouchalová Helena, preventista Šplouchal František. Referent mládeže nebyl zajištěn.
28. 2. 2004 se konaly ostatky a večer k tanci zahrála muzika. V březnu byl proveden sběr železného šrotu. Byl pořádán pro mládež dětský den. 15. května se pořádala májová zábava. Hrála skupina „Classic“.
20.6.2004 se sbor účastnil oslav 100 let založení SDH Křižanovice. Předvedli jsme naši koňskou stříkačku . I přes své stáří je stále funkční.
Během roku byla provedena výměna rýn na hasičské zbrojnici a výměna oken . 14.11. sbor provedl vytažení dvou čerpadel se studny u požární nádrže za účelem generální opravy.
Výroční valná hromada se konala dne 29.12. 2004 na myslivecké chatě. Hasičů bylo přítomno 20 a mladých hasičů 11. Za hosty byl přítomen pan Kopeček, za Obecní úřad Vintr Antonín starší, Venera Alois starší a Venera Květoslav starší. Schůzi zahájil a vedl Kalivoda Oldřich starší.Zprávu o činnosti SDH přednesl starosta bratr Poláček Petr. Za rok 2004 se sbor sešel na 5 výborových schůzích a na 15 členských schůzích. Členská základna má 59 členů. Z toho 28 mužů a 3 ženy. Mladých hasičů 13 a dorostenců 13. Mladí hasiči měli 43 schůzek . Starosta referoval o činnosti a o účasti na soutěžích a vzorné reprezentaci sboru. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl Vladislav Horák. Potom byly na pořadu volby do výboru. Starostou byl zvolen Poláček Petr, náměstek starosty Kalivoda Oldřich starší, velitel Vintr Antonín, zástupce velitele Pitron Jaroslav mladší, jednatel Přerovský Petr, strojník Vykoukal Vlastimil, Hospodář Kalivoda Oldřich mladší, kronikář Šplouchalová Helena, pokladník Rotrekl Jan, Kontrolní a revizní komise Horák Vladislav, Venera Pavel, Štec Imrich starší. Následovalo ocenění členů. Čestné uznání dostali Vintr Antonín mladší, Rotrekl Jan, Pitron Jaroslav mladší, Vykoukal Vlastimil, Kalivoda Oldřich mladší, Venera Pavel, horák Vladislav, Imrich Štec starší, Rotrekl Zbyněk, Kežlínek Martin. Pamětní medaili ke 140 výročí založení SDH dostali Venera Alois starší, Venera Květoslav starší, Pitron Jaroslav mladší, Rotrekl Jan, Kalivoda Oldřich mladší, Šplouchal František, Poláček Petr, Kalivoda Oldřich starší.Usnesení z valné hromady přečetl bratr Orel Jiří. Bylo schváleno jednomyslně.

Kronika mladých hasičů Mouřínova

Kolem roku 1982 a 1983 vstupují do SDH Mouřínov mladí chlapci a děvčata a pod vedením starších a zkušenějších členů se účastní požárních cvičení a zdokonalují se v požárním řemesle . Někteří členové se později stali profesionálními hasiči a tomuto povolání se věnují dodnes.
Mezi mladé dobrovolné hasiče tehdy vstoupili: Kežlínek Josef, Kežlínek Libor,Pernica Lubomír, Štec Imrich, Venera Alois, Přibilík Josef, Rotrekl Jaroslav, Smejkal Radek, Kalivoda Oldřich, Vintr Antonín, Sádlík Vladimír, Pánek Josef, Šplouchal Jiří, Horák Vladislav, Švec Jan, Vintr Martin.
Tito členové se účastnili nepravidelných schůzek , nepsali si žádnou kroniku a o jejich činnosti je možno se dozvědět s výročních zpráv předkládaných na výročních valných hromadách.
Většina z nich je členy SDH Mouřínov do dnešního dne.

Zakládající členové mladých požárníků při MO ČSPO Mouřínov
Vykoukalová Eva, Poláčková Martina, Janků Věra, Chalabalová Jaroslava, Křivánková Renata, Kežlínková Ilona, Poláčková Petra, Smejkalová Hana.
Tyto členky mladých požárníků si vedli vzorně kroniku a je tedy o jejich činnosti dost informací. Děvčata působila s družstvem stejně starých chlapců . Společně se účastnili soutěží a někdy si vedli velmi dobře.
Z další činnosti stojí za pozornost uvést: sběr papíru a železného šrotu, učení morseovky , zvládnutí základů zdravovědy, učení práce s busolou, orientace v terénu.
Společně se účastnili výročních valných hromad, oslav prvního máje, braných závodů, výletu ke zlatému jelenu.
V roce 1984 se řady mladých požárnic rozrostli o Goliášovou Martinu Fialovou Janu.
Souběžně s družstvem dívek působilo i družstvo chlapců v kterém byli : Chalabala Václav, Venera Petr, Štec Imrich, Venera Pavel, Přibilík Josef, Rotrekl Jiří, Vintr Martin.
Jako vedoucí tato družstva vedli Poláček Petr a Venera Jan.
V roce 1987 se seznam členů rozrostl o Janu Vykoukalovou.
V roce 1986 si několik členů zahrálo divadlo „ Dalskabáty hříšná ves“. Hra měla obrovský úspěch.

Zakládající členové mladých požárníků při DVPS Mouřínov
Seznam členů:
Štec Michal, Vařák Miloš, Polák Martin, Pitron Libor, Kežlínek Martin, Poláková Stanislava, Poláček Michal, Rotreklová Silva.
Tahle skupina mladých požárníků měla svoji první schůzku 30. 9. 1986.
Na schůzkách se učili vázat uzly, pracovat podle buzoly. Odpracovali brigádnické hodiny na úpravě okolí hasičské zbrojnice. Společně pořádali různé hry a oslavili spolu vánoční svátky pěknou besídkou. V roce 1989 do kroužku vstoupili: Vlachová Vendula, Vykoukal Vlastimil, Rotrekl Zbyněk, Dziuban Roman, Venera Pavel, Blisa Ondřej.

Dále kroniky mladých hasičů chybí a pokračují až rokem 2000.

Členové mladých hasičů rok 2000
Jaromír Venera, Petr Venera, Rostislav Navrátil, Roman Bárek, Miroslav Sádlík, Jan Konečný, Lukáš Stříž, Dalibor Vintr, Jan Švec, Marek Navrátil, Jiří Konečný, Jakub Lukeš, Dušan Barták, Martin Barták, Martin Kalivoda, Libor Bárek, Stanislav Konečný, Vít Zdražil, Veronika Pitronová, Markéta Pitronová, Iva Pernicová, Iveta Venerová, Jana Štecová, Gabriela Orlová, Lucie Sádlíková, Eva Jelínková, Lucie Jelínková, Lucie Kolenčíková, Lenka Fialová, Veronika Janků.
Vedoucí mladých hasičů byli : Petr Poláček, Jaroslav Pitron.
Mladí hasiči začali učením uzlů, orientací na mapě, prací s buzolou. Znalosti , které se naučili zanedlouho uplatnili v praxi. Zúčastnili se závodu v Kobeřicích u Brna. Aby poznali práci profesionálních hasičů , navštívili Hasičský sbor v Bučovicích. Společně ve velkém počtu navštívili třídenní tábor v Kloboučkách.Pro velké zapálení do hasičiny se účastnili mnoha soutěžích. Mezi jinými to byli soutěže v Ivanovicích na Hané , v Kobeřicích. Dražovicích, v Kroužku, v Kloboučkách. Společně pořádali vycházky do okolí: ke Zlatému Jelenu, do Nížkovických kasáren, na Šéva.
V roce 2003 se mladí hasiči rozrostli o nové členy: Fialová Martina, Fialová Petra, Fišer Matěj, Kalivodová Kateřina, Křivánková Martina, Pejchalová Karolína, Šplouchal David, Šplouchalová Andrea, Švec Radek.
Společně se účastnili výletu do krytého bazénu ve Vyškově. Kromě učení a procvičování hasičskému řemeslu se věnovali i společenské činnosti . Zahráli si divadlo , se kterým vystoupili před občany . Divadlo se hrálo v prosinci 2003. Jako nová akce , která je navštěvovaná ve velkém počtu je Mouřínovská Drakiáda. Mladí hasiči i ostatní děti z vesnice se v září účastní pouštění draků nad vesnicí. Akce má velký úspěch.
V současné době mladé hasiče nikdo nevede a je to velká škoda.

Požáry při nichž SDH působil a hasil

18. června 1895
18. června 1895 o půl deváté ráno vypukl požár v Mouřínově číslo 93.Shořela střecha obytného stavení, chléva a kolny. Místní hasičský sbor se dostavil k požáru v několika minutách i se stříkačkou. Velení při požáru měl Náčelník sboru pan Alexius Poláček. Na tomto požáru se pracovalo jednu hodinu. K požáru se dostavily i sbory z Bučovic a Rašovic. Už ale nemuseli zasahovat.

15. 8. 1895
Zpozorován byl požár v obci Letonice. Náš sbor se vypravil hasit v počtu osmi mužů s koňskou stříkačkou.Ohněm lehli čtyři stodoly a dvě nové mlátičky. Náš sbor pracoval čtyři hodiny a za svou práci obdržel od představenstva Obce srdečný dík.

8.1. 1896
Vypukl požár o půl osmé večer na půdě domku číslo 126 patřící Františce Hájkové.Náš sbor byl na místě za 15 minut v plném počtu se stříkačkou. Velení měl první podnáčelník Josef Rybnikář. Hasilo se celou hodinu, než byl požár uhašen. K požáru se dostavil i sbor s Maref, ale již se nezapojil.

9. června 1898
Pozorován byl požár v sousední obci Marefích.Na místo neštěstí se vypravil náš sbor s dvaceti muži a stříkačkou. Na místo dorazil první s venkovských sborů. Při požáru bylo pracováno se dvěma proudy a bylo použito 160 metrů hadic. Požár zničil 15 domků které byly vesměs kryty doškem.

7. září 1898
Pozorován byl požár v Marefích, kde hořelo stavení rolníka Poloučka. Náš sbor se vypravil na místo neštěstí v počtu 14 mužů s náčelníkem Poláčkem. Dojeli jako druzí s přespolních. Bylo pracováno se stříkačkou a bylo použito 130 metrů hadic. Po půl hodině byl oheň uhašen.

26. března 1899
Hořelo v lese pana hraběte Kaunice, nedaleko hájovny Vrčava. Hořela mladá seč. Sbor náš o síle 20 mužů za pomoci sboru Rašovského a veškerého personálu hájovny požár uhasil.

19. května 1900
V Marefích byl pozorován požár v 8 hodin ráno. Na dané znamení se vypravilo šest mužů s náčelníkem a se stříkačkou k požáru. Hořela zadní část mlýna se stodolou. Za pomoci našeho sboru a místního byl požár lokalizován a posléze uhašen.

21. září 1900
Po třetí hodině odpoledne byl pozorován velký požár v obci Marefy. Sedm našich hasičů s náčelníkem se vypravilo k ohni. Hořelo šest hospodářských stavení i se stájemi. Uhašen byl za přispění pěti okolních sborů. Náš sbor použil 120 metrů hadic a vrátil se zpět v 10 hodin večer.

22. září 1903
Vypukl požár ve stohu domkaře Karla Rybnikáře číslo 49 v Mouřínově. Náš sbor se dostavil do 10 minut se stříkačkou. Použito bylo 100 metrů hadic a požár byl za půl hodiny uhašen. Stoh byl zapálen o půl jedné odpoledne chlapcem Františka Kameníka.

Rok 1903
Vypukl požár ve stohu slámy domkaře Františka Kamínka. Náš sbor použil při požáru 200 metrů hadic. Ještě nebyl požár uhašen , když došla zpráva , že opět hoří na druhé straně stodola pana Antonína Kamínka číslo 94. Stodola byla naplněna obilím , nastal zmatek. Sbor hasičský se obrátil a hájil z pravé strany stodolu dřevěnou pokrytou šindelem asi 4 metry vzdálenou. Patří k číslu 92, a na druhé straně jeden metr vzdálena stodola byla kryta křidlicí, byla také ohrožena. V době největší nouze nám přichvátal na pomoc sbor s Klobouček a usilovnou pomocí podařilo se obě stodoly zachránit.

Požár ve Vícemilicích
Hořela panská šopa. Náš sbor se dostavil v počtu sedmi mužů. Po uhašení se vrátil na zpět ve 12 hodin v noci.

28. července 1908
Vypukl požár v obci Kloboučky. Náš sbor se dostavil na místo v počtu 15 mužů s podnáčelníkem Janem Šujanem. Hořely tři hospodářská stavení se stájemi a kůlnami. Bylo pracováno se stříkačkou a bylo použito 200 metrů hadic. Sbor se vrátil v 11 hodinách v noci.

25. září 1908
Vypukl požár v obci Mouřínov u rolníka Petra Šplouchala, číslo 105. Požár vypukl v kolně zadního stavení a rozšířil se na stáje a přední stavení.Obyvatelé doma nebyli a proto byl požár zpozorován pozdě. Nedalo se již nic zachrániti. Náš sbor ochraňoval obě sousední stavení od ohně a posléze se mu podařilo oheň uhasit. Přichvátavší sbor z Klobouček již nezasahoval.

Rok 1910
Tohoto roku byl náš sbor přítomen požáru v Bučovicích domu Jana Kostilny a v Křižanovicích.

7. března 1911
O čtvrt na jednu v noci vznikl požár v Mouřínově v domku číslo 146, patřící Josefu Libenskému.Rozšířil se na domek číslo 148 a číslo 149. Nežli se občané probudili byli domky v jednom plameni a nedalo se již nic dělat. Hasiči , kteří přijeli na místo požáru ochraňovali okolní domky před šířením požáru. Po třech hodinách se podařilo požár uhasit. Bylo použito 100 metrů hadic.

20. dubna 1912
Vypukl požár v domě číslo 143 , patřící Františkovi Grúnerovy. Požár vypukl o šesti hodinách ráno. Hořela střecha obytného stavení a po zásahu sboru oheň byl omezen jen na hořící předmět.

9. březen 1913
Vypukl požár v továrně pana Drukla v Bučovicích ve čtyři hodiny odpoledne. Náš sbor se zúčastnil v počtu 16 mužú s náčelníkem Františkem Burianem. Hořela přední část stavení. Náš sbor čerpal vodu s řeky Litavy, použil 180 metrů hadic. Sbor chránil střechu strojírny, která byla nejvíce ohrožena , pracoval vytrvale a zdatně a jeden člen , Metoděj Venera přišel pádem na střeše k úrazu. Po namáhavé práci se dostalo sboru občerstvení a poskytnuta od firmy odměna 50 korun a od pojišťoven odměna 25 korun, za které bylo koupeno 40 metrů hadic.

26. června 1916
Vypukl požár na dřevěném mlatě u M. Novotného. Mlat vyhořel celý, ale uchránily se sousední mlaty Antonína Kamínka a M. Pavluse. Dostavil se sbor Marefský , který použil stroje k záchraně a sbor Kloboucký, který přijel již po ohni.

Květen 1919
V deset hodin odpoledne vznikl požár v domku č. 59 patřící Jakubovi Verubišovi, v Mouřínově. Oheň vznikl na půdě od komína. Sbor se dostavil za chvíli a oheň uhasil. Shořela jen střecha nad obytným stavením. Sbor použil 80 metrů hadic.

10. června 1925
Vypukl požár v továrně Druckerové v Bučovicích 10 hodinách večer. Sbor náš se dostavil po 11 hodině, kde již zachraňování majetku bylo v plném proudu. Od nás se zůčastnilo 16 členů. Hasilo se až do rána. Požáru se zúčastnilo 18 strojů.Několik jich bylo až z Brna. Mouřínovská stříkačka dodávala vodu stříkačce Letoňské. Nazpět se dojelo od ohně o 6 hodinách ráno. Použilo se 140 metrů hadic.

1. října 1927
O třech hodinách ráno hořela kolna a stoh slámy pana Roberta Halle v Bučovicích. Náš sbor byl na požár upozorněn již pozdě a tak když přijel k požáru tak již nezasahoval

21. května 1931
O půl jedné odpoledne vypukl požár u Josefa Beneše v Mouřínově.Náš sbor se dostavil brzy k požáru. Bohužel dotyčný objekt nemohl již být zachráněn. Prudký vítr podporoval oheň, a zároveň ohrožoval sousední mlat pana Aloise Nezvala. Zvláště ženy projevily obětavost v zachraňování. Podařilo se jim všechnu slámu od štítu odstranit. Stroj pracoval dobře a stříkalo se dvěma proudy.Použilo se 150 metrů hadic.

15. října 1931
Začalo hořet u pana A. Růžičky číslo 137. Občané požár uhasili asi 15 kbelíky vody. Nebezpečí pro okolí bylo velké, neboť panoval velký vítr. Požár vznikl asi z neopatrnosti.

2. května 1933
O dvou hodinách v noci vypukl požár v Rašovské uličce v domě číslo 27 u pana Čecha koláře. Občané projevili velkou ochotu při záchranných pracích a při čerpání. Shořela střecha nad obytným stavením , chlév celý a v něm uhořely dvě kozy a jedno prase. Pod kolnou shořely velké zásoby kolářských potřeb. Každý Čecha litoval a nevědělo se jak požár vznikl. Za tři dny však pátrací četnická stanice z Brna zjistila, že Čech si zapálil dům sám a to strčením pilníku do elektrického gáblu . Učinil tak krátké spojení a přeskakovaly jiskry. Čech je vzat do vazby , kde se přiznal. V obci panuje velké rozhořčení proti němu.

V pozdější dobách také hořelo ale nejsou o jednotlivých požárech vedeny žádné zápisy.


Členská základna

číslo Příjmení a jméno
1. Bárek Ivo
2. Bárek Roman
3. Barták Dušan
4. Barták Martin
5. Barták Petr
6. Goliáš Petr
7. Janků Josef
8. Kalivoda Oldřich
9. Kalivoda Oldřich ml.
10. Kalivodová Kateřina
11. Kežlínek Martin
12. Kutáček Stanislav
13. Pernica Lubomír
14. Pitron Jaroslav
15. Poláček Michal
16. Poláček Petr
17. Rotrekl Jan
18. Rotrekl Zbyněk
19. Šplouchal František
20. Šplouchal Jiří
21. Šplouchalová Helena
22. Štec Imrich
23. Venera Alois
24. Venera Jaromír
25. Venerová Markéta
26. Vykoukal Vlastimil
27. Zdražil Josef
28. Zdražil Vít